ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΣΙΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars
0

IMG_0079a 20140119_145102A

Μετά από νέα αιτήματα το Α.Σ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ διοργανώνει εκ νέου το Εισαγωγικό Σεμινάριο στο Σιάτσου και στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Το σεμινάριο θα περιέχει τόσο θεωρία στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική όσο και πρακτικές στο Σιάτσου. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, ώστε να μπορούν να κάνουν μια μίνι συνεδρία.

Το σεμινάριο θα είναι δωδεκάωρο και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου στο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ (Λεβήνου 71, Θέρισσος). Θα ισχύσει ως προκαταρκτικό για όσους θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους που θα οδηγήσει σε επαγγελματική πιστοποίηση.

Το ΣΙΑΤΣΟΥ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και πιο σοβαρές εναλλακτικές θεραπείες. Η λέξη Σιάτσου σημαίνει «πίεση με τα δάχτυλα» και οι διάφορες τεχνικές γίνονται κατά μήκος των ενεργειακών καναλιών ή μεσημβρινών, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη ζωτική μας ενέργεια να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο σώμα. Η διάγνωση καθώς και η θεραπεία μέσω Σιάτσου στηρίζεται πάνω στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Άλλες τεχνικές περιλαμβάνουν διατάσεις και χειρομαλάξεις καθοδηγούμενες όμως από τη σωστή αναπνοή.

Το πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΑΤΣΟΥ.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι συγκεκριμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όσους δηλώσουν συμμετοχή.

Κόστος: 90 Ευρώ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6944322432, Μάνος Ταμιωλάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΣΙΑΤΣΟΥ / INTRODUCTORY SHIATSU SEMINAR

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars
0

IMG_0079a

Το Α.Σ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ διοργανώνει ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΣΙΑΤΣΟΥ. Το σεμινάριο θα είναι δωδεκάωρο και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου στο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ (Λεβήνου 71, Θέρισσος). Το σεμινάριο θα ισχύσει ως προκαταρκτικό για όσους θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους που θα οδηγήσει σε επαγγελματική πιστοποίηση.

Το ΣΙΑΤΣΟΥ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και πιο σοβαρές εναλλακτικές θεραπείες. Η λέξη Σιάτσου σημαίνει «πίεση με τα δάχτυλα» και οι διάφορες τεχνικές γίνονται κατά μήκος των ενεργειακών καναλιών ή μεσημβρινών, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη ζωτική μας ενέργεια να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο σώμα. Η διάγνωση καθώς και η θεραπεία μέσω Σιάτσου στηρίζεται πάνω στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Άλλες τεχνικές περιλαμβάνουν διατάσεις και χειρομαλάξεις καθοδηγούμενες όμως από τη σωστή αναπνοή.

Το πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΣΙάτσου. Ενημερωθείτε γι’ αυτό από την ιστοσελίδα του Συλλόγου: http://shaolinkungfu.gr/shiatsu

Επειδή ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να το παρακολουθήσουν θα είναι συγκεκριμένος, αν συμπληρωθεί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όσους δηλώσουν συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Μάνο Ταμιωλάκη στο τηλ. 6944322432, e-mail: kallirroon@gmail.com, site:www.shaolinkungfu.gr

Tian-Jue Qi Gong Seminar of Summer 2014 / Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Σεμινάριο του Καλοκαιριού για το Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars
0

Although Qi Gong could be beneficial to everyone, not everyone is aware of that fact. But I am glad that through these few years that I am teaching the Tian-Jue Qi Gong system in Europe, the practitioners of it not only are becoming more and more, but they are progressing too. So now we have 2nd level practitioners too, these that have already gathered Qi in the Dan Tian (abdomen area) and feel it as heat or vibration. These sensations mean that someone has a surplus of energy and now he is ready to cultivate it starting by cleaning the Du Mai (along the back) and the Ren Mai (in front) and circling then the energy in these two channels. In the 2nd level the practitioner opens the Middle Dan Tian (Heart energy center), which is very important for healing, and learns exercises for Qi manipulation.
It is already a deep level of Qi Gong and I am happy that I was able to teach it this summer in our annual international seminar in Agios Pavlos in South Crete. I want to thank all the students of Tian-Jue Qi Gong for they strengthen my intention to continue. And we all have to thank Master Zhou Ting Jue for preserving this treasure to us.

Αν και το Τσι Κουνγκ μπορεί να είναι ωφέλιμο για όλους, αυτό δεν είναι αντιληπτό από όλους. Όμως χαίρομαι γιατί μέσα σ’ αυτά τα λίγα χρόνια που διδάσκω το Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας στην Ευρώπη, οι ασκούμενοι γίνονται όχι μόνο περισσότεροι, αλλά και πιο προχωρημένοι ενεργειακά. Έτσι τώρα έχουμε και ασκούμενους 2ου επιπέδου, αυτοί που έχουν ήδη συσσωρεύσει Qi (ενέργεια) στο Νταν Τιεν (υπογάστριο) και το αισθάνονται σαν θερμότητα ή κραδασμό. Τέτοιου είδους αισθήσεις σημαίνουν ότι κάποιος έχει περίσσεια ενέργειας κι ότι τώρα είναι έτοιμος να την καλλιεργήσει, αρχίζοντας με το να καθαρίσει τα δύο ενεργειακά κανάλια, το Ντου Μάι (διατρέχει την πλάτη) και το Ρεν Μάι (μπροστά) και κατόπιν περιφέροντας την ενέργεια σ’ αυτά. Σ’ αυτό το 2ο επίπεδο ο ασκούμενος ανοίγει το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς (Μεσαίο Νταν Τιέν), το οποίο είναι πολύ σημαντικό για θεραπείες, καθώς επίσης μαθαίνει και ασκήσεις χειραγώγησης της ενέργειας.
Είναι ήδη ένα βαθύ επίπεδο Τσι Κουνγκ και είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να το διδάξω αυτό το καλοκαίρι στο ετήσιο διεθνές σεμινάριό μας στον Άγιο Παύλο στη Ν. Κρήτη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές του Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας, γιατί εκείνοι δυναμώνουν την πρόθεσή μου να συνεχίσω. Και όλοι μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Master Zhou Ting Jue που διαφύλαξε αυτόν τον θησαυρό για μας

L1060003aL1050981a    L1060008aL1060010aL1050982a

Καλοκαιρινό σεμινάριο Τσι Κουνγκ στην Κρήτη / Tian-Jue Qi Gong Summer Seminar in Crete with Manos Tamiolakis

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars
0

Alexander, Kostas and Amalia enjoying the crystal clear waters of Palaiochora

Με χαρά ανακοινώνουμε το νέο μας καλοκαιρινό σεμινάριο στο Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας (Πρώτο και δεύτερο επίπεδο) στον όμορφο Άγιο Παύλο Ρεθύμνου από την Τρίτη 08. έως την Κυριακή 13. Ιουλίου 2014.

Πιστεύεις οτι θα σου φαινόταν ενδιαφέρον να περάσεις σχεδόν μια εβδομάδα στο Άγιο Παύλο, μένοντας σε δωμάτια με εξαιρετική θέα το Λυβικό Πέλαγος, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα και ταυτόχρονα μαθαίνοντας την αρχαία ταοϊστική πρακτική πως να απορροφάς ενέργεια από το περιβάλλον, πως να την αποθηκεύεις στα ενεργειακά σου κέντρα με αποτέλεσμα να την αυξάνεις και βέβαια πως να την καλλιεργείς για να την εκλεπτύνεις; Η ενέργεια (Τσι), όπως θα διαπιστώσεις, δεν είναι κάτι θεωρητικό και άπιαστο, αλλά είναι κάτι το οποίο ο νοιώθεις στο σώμα σου, είναι κάτι που το αισθάνεσαι και είναι κάτι που το καλλιεργείς προς όφελος όλων. Όπως έχει πει ο Μάστερ Zhou Ting- Jue: “Εάν λες οτι είσαι δάσκαλος του Τσι Κουνγκ, αλλά δεν μπορείς να διοχετεύσεις (εκπέμψεις) την ενέργεια, τότε αυτό που λες είναι απλά ένα αστείο”.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Μάνος Ταμιωλάκης, που είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Μάστερ Zhou Ting- Jue στην Ευρώπη, θα σε οδηγήσει να αισθανθείς την ενέργεια στο σώμα σου και θα σου δείξει τον τρόπο πως να την καλλιεργήσεις.

Εάν όλα αυτά σου κινούν το ενδιαφέρον, τότε ρίξε μια ματιά στη σελίδα: www.shaolinkungfu.gr/seminars ή στείλε ένα e-mail στο: kallirroon@gmail.com ή απλά τηλεφώνησε στο: 0030 6944322432

Όσο για το σύνηθες ερώτημα που κάνουμε στον εαυτό μας, όταν πρόκειται για κάτι νέο, όπως… “είναι αυτό για μένα;”, “μπορώ εγώ να το κάνω;” κλπ., η απάντηση είναι: ΝΑΙ, είναι για όλους, όλοι μπορούν να το κάνουν, αρκεί να έχουν και την πρόθεση να το εξασκήσουν. Δεν χρειάζεται να έχεις καμία προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στο Τσι Κουνγκ, αφού θα ξεκινήσουμε από το βασικό επίπεδο.

Elementary level 5  Elementary level 7

We are happy to announce our second Tian – Jue (Longevity) Qi Gong summer seminar between Tuesday 08. to Sunday 13. July 2014 at the beautiful Agios Pavlos, Crete.

Could it be that you are interested on o week seminar staying in rooms with view to the southern see of Crete, enjoying sun and swimming and at the same time learning the ancient Taoist practice of how to absorb energy from your surroundings, how to store it in your energy centers and, therefore, increase it and last but not least how to cultivate it? Energy (Chi) is not something to just talk about it, it is something to experience in your body, it is something to sense and it is something to cultivate and use for the benefit of all. As Master Zhou Ting-Jue once said: “if you say that you are a Qi Gong teacher, but you can’t emit the energy, then it’s a joke”.

In that sense Manos Tamiolakis, who is his only representative in Europe, will guide you to feel the energy in your body and show you the way to cultivate it.

If you think that all this makes sense to you, then please have a look at our page www.shaolinkungfu.gr/seminars or send an e-mail to: kallirroon@gmail.com or just call: 0030 6944322432.

As for the usual question that we all make to ourselves when we enter into something new, which is: “Is it for me?”, “Am I able to do it?’ etc. the answer is: -Definitely YES. It is for everyone. Everybody can do it, you just need to have the intention to practice. So don’t worry, you don’t need to have any former knowledge or experience in Chi Kung (Qi Gong), because we will start from the basic level.

Introdactory Seminar in Shiatsu / Εισαγωγικό Σεμινάριο στο ΣΙΑΤΣΟΥ

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars
0

The Introdactory Seminar in Shiatsu with Ane Grimseth, took place on Sunday, 8. of December 2013 and on 19. of January 2014 in KALLIRROON. It was once again a wonderful learning experience. The participants had the opportunity not only to hear the theory behind, but also to learn techniques of joint loosening and of treating parts of specific meridians. The group is now ready for the upcoming Shiatsu Study!!

Εισαγωγικό Σεμινάριο στο Σιάτσου με την Ane Grimseth πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8. Δεκεμβρίου 2013 και 19. Ιανουαρίου 2014 στο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ. Ήταν για άλλη μια φορά μια θαυμάσια εμπειρία μάθησης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, όχι μόνο ν’ ακούσουν τη σχετική θεωρία, αλλά και να μάθουν τεχνικές χαλάρωσης των αρθρώσεων καθώς και βασικές πιέσεις πάνω σε συγκεκριμένους μεσημβρινούς. Η ομάδα είναι πλέον έτοιμη για την επερχόμενη Σπουδή στο Σιάτσου! Καλή αρχή!!

L1050829a 20140119_145102A

L1050825a

20140119_145245A

Σεμινάριο Qi Gong (Τσι Κουνγκ)
Αναζωογόνηση μέσα από το Σαολίν Yi Jin Jing

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars,Tags: , , , , , , ,
0

Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 10:30-13:30
στο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ (Λεβήνου 71, Θέρισσος, Τηλ. 6944322432)

Διδάσκει ο Μάνος Ταμιωλάκης

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλύσουμε τις βασικές διαδρομές του Chi (της ζωτικής ενέργειας) στο σώμα μας, θα μιλήσουμε σχετικά με το πώς κατασπαταλάμε την ενέργειά μας με αποτέλεσμα την υπερβολική κούραση, τις ασθένειες και την πρόωρη γήρανση και θα δείξουμε ασκήσεις για εξισορρόπηση και αύξηση του Chi στον οργανισμό μας.

Η βασικότερη πρακτική Chi Kung που θα διδάξουμε όμως προέρχεται από το Σαολίν Yi Jin Jing, που σημαίνει «Η αλλαγή των μυών και των τενόντων». Είναι μια πολύ σημαντική αλληλουχία αργών κινήσεων συντονισμένων με την αναπνοή, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη στοχευμένη και σταδιακή αναζωογόνηση του οργανισμού. Οι κινήσεις αυτές δεν έχουν βαθμό δυσκολίας, γι’ αυτό και ο καθένας είναι σε θέση να τις ασκήσει. Το σετ αυτό είναι μία από τις πολύ βασικές πρακτικές Qi Gong που δίδαξε ο Bodhidharma τον 7ο αι. μ.Χ. στους Μοναχούς Σαολίν.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους (και εκτός Σχολής) όσους ενδιαφέρονται να αφιερώσουν λίγο χρόνο στον εαυτό τους και στην υγεία τους και να αποκτήσουν γνώση 1300 ετών!

Κόστος σεμιναρίου: 25 €

Εκπαίδευση στο Σιάτσου (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2012)
Shiatsu education (February – June 2012)

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars, Σχολή-School, Φωτογραφίες-Photos,Tags: ,
0

Φωτογραφίες από τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στην σχολή μας κατά την διάρκεια του φετινού κύκλου σπουδών στο Σιάτσου (2012).

Photos from the seminars that took place in our school during this year’s Shiatsu studies (2012).

Σεμινάριο Bagua Zhang / Bagua Zhang Seminar

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars, Σχολή-School, Φωτογραφίες-Photos,Tags: ,
0

Με πολύ επιτυχία και συμμετοχικότητα ολοκληρώθηκε το σεμινάριο στο Bagua Zhang με τον Grandmaster Tang Tung Wing που διοργανώθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 στη σχολή μας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν ασκούμενοι πολεμικών τεχνών τόσο από το Ηράκλειο όσο και από τα Χανιά. Ο Grandmaster δίδαξε τα πρώτα “16 χέρια” από τη φόρμα “Τα 64 χέρια του Bagua Zhang”, μια σειρά τεχνικών που εφαρμόζονται σε ευθεία γραμμή και όχι σε κύκλο, όπως συνηθίζεται στο Bagua Zhang.

The Bagua Zhang seminar with Grandmaster Tang Tung Wing was a full success on Sunday, 26th of February in KALLIRROON. In the seminar participated Kung Fu practitioners from Heraklion and Chania. The Grandmaster taught us the first “16 Palms” from the form “The 64 Palms of Bagua Zhang”, a series of techniques that are applied in straight line and not in circle, as it is common in Bagua Zhang.

Πρώτες εμπειρίες από το εισαγωγικό σεμινάριο Σιάτσου
First experiences from the introductory seminar on Shiatsu

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars, Σχολή-School, Φωτογραφίες-Photos,Tags: , ,
0

Όσοι συμμετείχαμε στο Εισαγωγικό Σεμινάριο Σιάτσου που διοργανώθηκε από το ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ στις 18-19.02.12 διαπιστώσαμε πόσο σοβαρή εναλλακτική θεραπευτική πρόταση είναι και πόσο βάθος γνώσεων για το ανθρώπινο σώμα και τις ενέργειές του προσδίδει. Η δασκάλα μας Ane Grimseth μας εντυπωσίασε με τον τρόπο που μέσα σε 12 ώρες μας οδήγησε όχι μόνο να κατανοήσουμε, αλλά και να εξασκήσουμε το Σιάτσου στους μεσημβρινούς της καρδιάς, της ουροδόχου κύστης και του στομάχου. Σε αναμονή του επόμενου σεμιναρίου στις 17-18 Μαρτίου θα συνεχίσουμε την εξάσκησή μας με συναντήσεις μεταξύ μας.

All of us who attained the Introducing Seminar about Shiatsu, which took place in KALLIRROON at 18-19 of February, have realized how serious this alternative therapy it is and how deep is the knowledge that it provides on human body and its energies. Our Tutor Ane Grimseth impressed us on how she lead us within 12 hours not only to understand, but also to practise Shiatsu on the hurt, stomach and bladder meridians. While waiting for the next seminar on 17-18 March we will continue our practice in our group meetings.

Σεμινάριο “64 ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ BA GUA ZHANG” (The 64 Hands of Ba Gua Zhang)
με τον Grand Master Tang Tung Wing

kallirroon Posted in Σεμινάρια-Seminars, Σχολή-School,Tags: ,
0

Το ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ διοργανώνει την Κυριακή 26.02.12 (10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.) τρίωρο ανοιχτό σεμινάριο της γνωστής πολεμικής τέχνης BA GUA ZHANG με τον Grand Master TANG TUNG WING. Στο σεμινάριο θα διδαχτούν τα πρώτα “16 ΧΕΡΙΑ” από τη φόρμα τα “64 ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ BAGUA ZHANG” καθώς και οι εφαρμογές τους με αντίπαλο.

Ba Gua Zhang seminar - Feb2012

Τι είναι το Ba Gua Zhang

Το Ba Gua Zhang είναι μία από τις τρεις κύριες κινεζικές πολεμικές τέχνες του Wudang, οι άλλες δύο είναι το Τάι Τσι Τσουάν και το Xing Yi Quan. Ανήκουν στα «εσωτερικά» στυλ (nèijiā). Bagua zhǎng σημαίνει «παλάμη των οκτώ τριγράμμων», και αναφέρεται στα τρίγραμμα του Ι Τσινγκ, του Βιβλίου των Αλλαγών. Η δημιουργία του Βagua Ζhang, ως επίσημη πολεμική τέχνη, αποδίδεται στο Dong Haichuan, ο οποίος έμαθε το περπάτημα σε κύκλο από Ταοϊστές μοναχούς στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η πρακτική του περπατήματος σε κύκλο είναι χαρακτηριστική στο Ba Gua Zhang. Οι ασκούμενοι περπατούν κυκλικά σε διάφορες χαμηλές θέσεις κοιτώντας προς το κέντρο του κύκλου, ενώ περιοδικά αλλάζουν κατεύθυνση, καθώς εκτελούν τις φόρμες. Οι μαθητές μαθαίνουν αρχικά ευελιξία και σωστή ευθυγράμμιση του σώματος μέσα από τις βασικές ασκήσεις και στη συνέχεια προχωρούν σε πιο σύνθετες φόρμες και σε πιο εσωτερικούς τρόπους παραγωγής δύναμης και ενέργειας.

Το Bagua zhang περιέχει μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία τεχνικών καθώς και παραδοσιακών όπλων, και περιέχει ποικίλους τρόπους χτυπημάτων (με την παλάμη, τη γροθιά, τον αγκώνα, τα δάχτυλα, κλπ.), λακτίσματα, λαβές, ρίψεις, και την εξόχως διεισδυτική κυκλική κίνηση των ποδιών. Ως εκ τούτου, το Βagua Ζhang είναι μια πολεμική τέχνη που χρησιμοποιεί τόσο τα χτυπήματα όσο και τις λαβές. Οι ασκούμενοι στο Ba Gua Zhang είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να αποφεύγουν τους αντιπάλους σαν να “ρέουν” ανάμεσα και γύρω τους. Εκεί θεμελιώνεται το γεγονός ότι είναι σε θέση να πολεμήσουν πολλαπλούς επιτιθέμενους. Η αποφυγή, που είναι στη φύση του Bagua Zhang, αποδεικνύεται από την πρακτική του να κινείται ο ασκούμενος πίσω από έναν επιτιθέμενο, έτσι ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί να τον βλάψει.
Στο Bagua Zhang ολόκληρο το σώμα του ασκούμενου κινείται σε κυκλικές, σπειροειδείς κινήσεις, πότε σε συσπείρωση και πότε ψηλά, χρησιμοποιώντας τεχνικές χεριών, ποδιών και ρίψεις. Οι γρήγορες αέρινες κινήσεις αντλούν ενέργεια από το κέντρο της κοιλιάς. Το περπάτημα σε κυκλικό μοτίβο ενισχύει την κεντρομόλο δύναμη, επιτρέποντας στον ασκούμενο να ελιχτεί γρήγορα γύρω από τον αντίπαλο.

Η απευθείας γενεαλογία μέχρι το δάσκαλο Τανγκ Τουνγκ Γουίνγκ έχει ως εξής:
Dong Hai Chuan (ιδρυτής του στυλ) >
  Cheng Ting Hua (ιδρυτής του Cheng Ba Gua Zhang) >
    Li Yuen Biao >
      Lou Xing Wu >
        Liu Jing Ru >
          Tang Tung Wing