Qigong

Qi Gong Studies in KALLIRROOΝ

Σπουδή Τσι Κουνγκ στο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ

 

-Για ελληνικά δες παρακάτω-

-Siehe den deutschen Text weiter unten-

 

Feel the energy

 

by practicing 

 

Quansheng Qi Gong

 

全生

Have you ever thought about absorbing the energy of your surroundings? Have you ever thought about manipulating the energy for a good purpose like helping others or healing? What do you think about longevity? Could it be possible to live healthy and expand your lifespan? If all these could be achieved by anyone, would it be worth trying?

12122907_1000877866599107_8726622743604839268_n

Study Qi Gong (Chi Kung) with Emmanuel Tamiolakis

Emmanuel Tamiolakis has been practising and teaching Qi Gong for many years. His Qi Gong teachers were mainly Master Bai Xiufeng, Master Lee Jedong and Master Zhou Ting-Jue. He teaches in private lessons (via skype too), in groups or in seminars in Crete and anywhere else in Europe he is invited to. Feel free to contact and ask for information.

 

P1050193

Teaching in Norway

What is Qi Gong? 

Qi Gong is a powerful, effective method for maintaining general health and well-being. It is part of the heritage of traditional Chinese medicine and spiritualism and has been practised in China for centuries.

According to traditional Chinese medical theory, every human body is a dynamic and self-contained system that is in constant interaction with the universe. “Qi” means energy and “Gong” means exercise. Thus, Qi Gong involves working directly with a person’s life-force energies and gathering universal energies, in order to improve health.

Qi, this inner energy or power maintains its internal and external equilibrium by moving or “orbiting” inside and outside the body. When the body’s Qi is moving properly and the body-system is in inner and outer balance, in a state of homeostasis, a person is healthy. Diseases and disorders occur when this inner energy is in stasis or still. The practice of Qi Gong helps to enhance the orbiting, the movement, of this inner energy – thereby bringing balance to the body. This is an optimal state that leads to the cure of disease and an increased sense of well-being.

By practising Qi Gong, a person can promote health, prevent disease, and even enhance beauty and delay ageing. Qi Gong, by adjusting respiration, relaxing the muscles and the mind, and promoting circulation, produces benefits that are certain to increase a person’s quality of life. In its advanced levels, Qi Gong can even help people bring forth and develop various special abilities. Qi Gong is, ultimately, about activating and opening one’s energy channels, learning to control and mastering one’s own energy as well as the universal energy, to achieve Self-Mastery.

Description of the course in

Quansheng Qi Gong

Quansheng Qi Gong Courses are divided into four different levels:

L1050969a

 Teaching in Greece

 Level I: Fundamental Level

Level 1 is the foundation and it is the fastest way to collect positive energy; relax, heal, restore and recharge the body; and align and balance the Ying-Yang Energy. It strengthens and purifies the inner energy and the pathways upon which this energy travels, increasing your overall health and vitality. It balances the Ying-Yang for each internal organ, it strengthens and restores skin, joints, tendons, ligaments, and muscles.

In Level 1, you will learn both static and dynamic forms to absorb energy from your surroundings (Heaven and Earth) and to store it in your power centres (Tan Tians) in order to nourish, tone up and increase your internal store of Qi (energy) within your body. The dynamic movements of the Level I form are used to move the energy collected from outside to inside of your body.

Basic theory for Qigong and how it promotes longevity, good health and slowing of ageing
• How to utilise the natural and the reverse breathing depending on what the practitioner wants to do with his/her energy (Qi)
• How to connect with and absorb Qi from the environment
• How to store the Qi in the Dan Tian (energy centre)
• Meditation of cleaning the aura and rejuvenating the ethereal body
• How to create a protective shell around the ethereal body, if and when needed.
• Meditation for brain activation
• Mantra for the cleaning and activation of the 1st, 2nd, 3rd, 4th Chakra and the chakra of spleen and the theory about.
• Exercises for discharge, necessary after every practice

 1235538_613626755324222_1290435335_n

Teaching in Austria

Level 2: Intermediate Level

Level 2, Intermediate Qi Gong, teaches how to move energy in a small orbit, as well as various Qi-emitting and clearing techniques, which are crucial to maintain a balanced field; beneficial to every student, an essential training and practice for healing and health care practitioners.

In this level, we teach Qi Gong forms and meditative practices combining visualisation and the mind’s intention, that function to clear the gates along the microcosmic orbit, so that Qi can circulate freely through the channels of the spine and the front of the body. The circulation of Qi through this orbit sustains Jing (the most potent form of Qi), which increases the longevity, health and vitality of the practitioner, and purifies one’s own Qi. It also creates a reservoir for excess energy, providing a safety valve for regulating the vast amount of energy that can enter the channels through Qi Gong practice.

The circulation of Qi through the microcosmic orbit is the foundation for developing the medical Qi Gong healing skills of Qi projection and Qi vibration. Students learn exercises for training their ability to project Qi, vibrate Qi, and extract Qi. Qi projection is the basis for toning up acupuncture points, meridians, and organ systems. Once the student has purified their Qi and increased their Jing to full capacity through the practice of the microcosmic orbit, he or she is in a good position to begin extending the circulation of the Qi through the rest of the eight extraordinary channels in the macro cosmic orbit (Level 3). Circulating Qi through the main governor channel, which connects the lower tan-tian and the third eye, is necessary for inner vision and thus prepares one to proper and safe opening of the third eye.

In addition, we will teach  microcosmic orbit meditations and how to use different colours of Qi for specific different results. Last but not least you will learn mantras for the cleaning and activation of the 4th and 5th chakra for your daily practice.

  Elementary level 3

Summer retreat in Crete

Level 3: Advanced Level

Level 3, advanced Qi Gong, teaches the student to move energy in a large orbit in order to reach optimal levels of awareness, self-realisation and spiritual refinement. Here we teach Qi Gong forms and meditation practices combining specific visualisation and the mind’s intention, to open the crown (bai hui) and to clear and circulate Qi through the macro-cosmic orbit, linking the eight extraordinary channels. This is the fundamental foundation for initiating advanced internal alchemy, becoming a Medical Qi Gong healing practitioner and/or advancing and deepening your current personal healing practice, and full opening of the third-eye. Circulating Qi through the macro-cosmic orbit opens the belt channel, which makes one very energetic, requiring little sleep. It also renders one’s health extremely robust and increases longevity.

 

Level 4: Qi Gong for nourishing the spirit

It deepens and fine-tunes your level of energy mastery, awakens and expands inner vision/third eye, which helps you to see energy visually. It is a direct path to self-realisation and spiritual refinement.

 

 

How to learn it

Courses are given in private lessons (via skype too) or in group. How fast you will learn it, it strongly depends on your foundations. Emmanuel teaches it in seminars too, but he can travel abroad if he is invited.

Every level takes its time for practice; therefore it is not necessary to learn more levels at once. A good idea for people living abroad to start, is the possibility to learn via skype. In that way you save money and time. Don’t hesitate to ask about it by sending an e-mail to kallirroon@gmail.com. Emmanuel can make sure that you will learn everything you need for correct practising.

 

Other kinds of Qigong being taught in KALLIRROON

 • Tie Sa Chang (Iron Palm Qigong): Strengthening Palm and Fist
 • Yi Jin Jing (Muscle Tendon Changing)

Summer seminar 2009 07

Meditation in Kallirroon

Finally, for anyone who is interested in, we teach Meditation free of charge.

nskf-md

~ ~ ~

Emmanuel Tamiolakis

Τηλ. 0030 6944322432

e-mail: kallirroon@gmail.com

 

KALLIRROON

——————————————————————————————

 

Τσι Κουνγκ της ολοκληρωμένης ύπαρξης

(Κάθε Τετάρτη 9:00-10:30 μμ., δια ζώσης ή μέσω skype)

Νιώσε την Ενέργεια

Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσες να επαναφορτίζεσαι απορροφώντας ενέργεια από το περιβάλλον; Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς αυτοΐασης του οργανισμού και να βελτιώσει, αν όχι να θεραπεύσει πλήρως, την υγεία σου; Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ενέργεια για καλούς σκοπούς, όπως το να βοηθάς άλλους ή να θεραπεύεις; Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ακόμα και για τις πνευματικές επιτεύξεις χρειαζόμαστε ένα μεγάλο βαθμό ενέργειας;

Εάν αυτά θα μπορούσε να τα πετύχει ο καθένας, θα άξιζε να προσπαθήσεις;

IMG_0074a

 Μάνος Ταμιωλάκης

Δυο λόγια για το Τσι Κούνγκ και για το τι είναι αυτό που κάνω

Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με την ανατολική φιλοσοφία και τις ενεργειακές και μαχητικές απωανατολικές τέχνες το 1985 πρώτα με Τσι Κουνγκ και κατόπιν με όλα τα άλλα, χωρίς να έχω ακόμα τότε πλήρη εικόνα του τι σημαίνει αυτό. Εκείνο το ένστικτό μου όμως αποδείχθηκε απόλυτα σωστό. Ξεκίνησα με το Master Bai Xiu-Feng στη Βιέννη και συνέχισα με το Master Lee Je-dong. Αργότερα επισκέφθηκα και άλλους δασκάλους, όμως ο σημαντικότερος ήταν ο Grandmaster Zhou Ting-Jue, ο οποίος με δίδαξε όλο το στιλ του, το οποίο προερχόταν από το Μοναστήρι της Πύλης του Δράκου (Long Men Pai) του ιερού βουνού Γουντανγκ της Κίνας. Οι σπουδές μου και οι μελέτες μου στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική -καθώς στην πορεία έγινα πρακτικός Σιάτσου- ήρθαν να πλαισιώσουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο όλην αυτή την αναζήτηση και τα χρόνια πρακτικής.

Τη γνώση που με τα χρόνια συσσώρευσα τη δόμησα σε μία σπουδή με τίτλο “Το Τσι Κουνγκ της Ολοκληρωμένης Ύπαρξης”, όπου με επίκεντρο το Τσι Κουνγκ και ραχοκοκκαλιά τη θεωρία των Τσάκρας και των μεσημβρινών της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής μελετάμε με τους μαθητές μου κυρίως το αιθερικό σώμα και τις συνδέσεις του αφενός με το φυσικό και αφετέρου με την πιο λεπτοφυή ενεργειακή και πνευματική μας φύση. Παράλληλα, με τις κατάλληλες ασκήσεις και διαλογισμούς φροντίζουμε να κάνουμε μεθοδική δουλειά καθαρισμού και ενεργοποίησης των τσάκρας και των μεσημβρινών. 

Όλη αυτή η εργασία βιώνεται και δεν μένει στη θεωρία. Βιώνεται στην αίσθηση της ενέργειας και των κινήσεών της που αποκτούμε, βιώνεται στην καλύτερη υγεία μας, στην ευεξία μας, στο μαγνητισμό. Βιώνεται επίσης στην αλλαγή του επιπέδου διαβίωσης. καθώς όσο γινόμαστε όλο και πιο λεπτοδονούμενοι τόσο αλλάζουν και τα δεδομένα γύρω μας.

Αν η καθημερινή σκέψη και οι τρόποι που μας έχουν εκπαιδεύσει να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και τον κόσμο δεν σου αρκούν, αν θέλεις να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα πίσω από τα φαινόμενα και την ύλη σε ένα πιο ενεργειακό επίπεδο, αν θέλεις να προλαβαίνεις ενεργειακές ανισορροπίες, ασθένειες και καταστάσεις, αν θέλεις να νιώσεις συνειδησιακή διεύρυνση, που είναι εντέλει ο σκοπός της ύπαρξής μας στο φυσικό πεδίο, τότε είσαι ευπρόσδεκτος/η να παρακολουθήσεις τα εβδομαδιαία μαθήματα και πρακτικές μας είτε δια ζώσης, είτε μέσω skype. 

Τα δύο πρώτα επίπεδα διδάσκονται σε μαθήματα της μιάμιση ώρας μια φορά την εβδομάδα ως εξής:

Πρώτο επίπεδο: Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος

Δεύτερο επίπεδο: Μάρτιος – Ιούλιος

Στο δεύτερο επίπεδο προχωρούν μόνο όσοι έχουν δουλέψει με τις πρακτικές που σημαίνει ότι θα έχουν δει οπωσδήποτε αποτέλεσμα, δηλαδή τη συσσώρευση της ενέργειας (Τσι) στο κάτω Νταν Τιέν (δευτερεύον τσάκρα του αφαλού), η οποία συνήθως εκφράζεται ως θερμότητα. 

 20394627_1783235345038256_1010626041_oa

Παραθέτουμε μερικά σχόλια ορισμένων μαθητών αφού ολοκλήρωσαν τα δύο πρώτα επίπεδα:

Ιωάννα: “Τα μαθήματα αποτέλεσαν ένα όμορφο φωτεινό ταξίδι. Κατάφερα μέσα από αυτήν τη διαδικασία να έρθω πιο κοντά στον εαυτό μου και να αναγνωρίζω με μεγαλύτερη ευκολία τις ανάγκες μου, καθώς και να τις εκφράζω. Τα μαθήματα συνέβαλαν επίσης στη δυνατότητα αποδοχής του εαυτού μου και μου έδωσαν την ευκαιρία συγχώρησής του.”

Μάνος: “Κατάφερα να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου και ανακάλυψα το πόσα πολλά παραπάνω είμαι από αυτό που νόμιζα. Εξήγησα γεγονότα της ζωής μου και πιο συγκεκριμένα επιπτώσεις παλαιών συμπεριφορών στο σώμα και την ψυχή μου. Λειτουργώ περισσότερο με εμπιστοσύνη στον ανώτερο εαυτό μου και αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που αυτός επικοινωνεί μαζί μου. Απέκτησα αντίληψη της διαίσθησής μου. Αυξήθηκε η ενέργειά μου, κάτι που ήταν τρομερά αναγκαίο για μένα σ’αυτήν την περίοδο της ζωής μου. Άλλαξε τελείως ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι το σεξ. Νιώθω ότι το Τσι Κουνγκ είναι η τεχνική που παίζει καταλυτικό ρόλο στην εσωτερική μου πορεία από δω και πέρα. Πραγματικά είμαι ευγνώμων για τη γνώση αυτή.”

Μαρία: “Το Τσι Κουνγκ ήρθε στο δρόμο μου σε μια πολύ δύσκολη και συνάμα σημαντική στιγμή της ζωής μου. Για πρώτη φορά ένιωσα κάτι πρωτόγνωρο:την ουσιαστική επαφή με το φυσικό μου σώμα, από το οποίο ήμουν σχεδόν αποκομμένη για πολλά χρόνια… καθώς και την αρμονική κίνηση της ενέργειας μέσα μου. Αισθάνομαι κι οραματίζομαι το ενεργειακό μου σώμα πιο πυκνό και φωτεινό… Ήρθαν πολλές αλλαγές στη ζωή μου, σε πολλά επίπεδα. Υπήρξαν εύκολες αλλά και δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της πρακτικής, στιγμές αυτογνωσίας και πνευματικής εξέλιξης. Σε ευχαριστώ πολύ δάσκαλε για την πολύτιμη καθοδήγησή σου..”

Αργυρώ: “Νιώθω ότι έχει αυξηθεί η αντοχή μου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, καθώς και η δύναμή μου. Γενικά αυξήθηκε το αίσθημα της ευεξίας. Παρατήρησα μεγαλύτερη ευκολία συγκέντρωσης και γενικότερα αυτοελέγχου και παράλληλα ελαχιστοποίηση της ανοχής μου σε πράγματα που θεωρώ αντίθετα με το αξιακό μου σύστημα. Και κάτι που ίσως να ακουστεί παράξενο: συμφιλιώθηκα με το σκοτάδι.”

Λαμπρινή: “Τα περισσότερα πράγματα που κάναμε στην πρακτική μου φαινόταν σχετικά δύσκολα, όμως με την εξάσκηση παρατηρούσα διαφορές που έκαναν την καθημερινότητά μου πιο ευχάριστη. Γι’ αυτό και όσο προχωρούσαν τα μαθήματα ήθελα να μάθω κι άλλα πράγματα. Κυρίως βελτιώθηκε η συγκέντρωσή μου και απέκτησα μεγαλύτερη ευαισθησία σε αλλαγές στον εαυτό μου και στο περιβάλλον μου, οπότε η κατανόηση και η αντιμετώπισή τους μου φάνηκε πιο εύκολη. Τελειώνοντας με την ύλη κέρδισα μεγαλύτερη αυτογνωσία και απέκτησα μεγαλύτερη διάθεση να βελτιωθώ σε τομείς που ήμουν πιο στάσιμη απ’ότι σε άλλους. Στο τέλος, αυτό που νομίζω ότι κέρδισα πιο πολύ είναι ότι αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου και αποδέχτηκα χαρακτηριστικά μου που στο παρελθόν ήμουν πιο αυστηρή κριτής απέναντί τους. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες γνώσεις και την καθοδήγηση.”

 

Αν αυτά σου τράβηξαν το ενδιαφέρον τότε δες την αναλυτική περιγραφή των επιπέδων παρακάτω και επικοινώνησε ελεύθερα για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

20317251_1783191675042623_1792987496_oa

Λίγα λόγια για το Τσι Κουνγκ 

Qi (Τσι) σημαίνει ενέργεια και Gong (Κουνγκ) σημαίνει άσκηση ή μέθοδος. Συνεπώς, το Qi Gong αφορά στην καλλιέργεια των ζωοποιών ενεργειών ενός ατόμου και την απορρόφηση εξωτερικών συμπαντικών ενεργειών, προκειμένου να βελτιώσουμε την υγεία μας.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, κάθε ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα δυναμικό και αυτόνομο σύστημα που βρίσκεται σε σταθερή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Το Qi, αυτή η εσωτερική ενέργεια ή δύναμη, διατηρεί την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία της με την κίνηση ή όντας σε τροχιά μέσα και έξω από το σώμα. Όταν το Qi του σώματος κινείται σωστά και ο οργανισμός είναι σε εσωτερική και εξωτερική ισορροπία σε μια κατάσταση ομοιόστασης, τότε το άτομο είναι υγιές. Ασθένειες και διαταραχές συμβαίνουν όταν η εσωτερική ενέργεια είναι σε στασιμότητα ή σε έλλειψη, δηλαδή σε ανισορροπία. Η πρακτική του Τσι Γκονγκ βοηθά στην ενίσχυση της τροχιάς, της κίνησης αυτής της εσωτερικής ενέργειας – επαναφέροντας έτσι ισορροπία στο σώμα. Αυτή είναι μια βέλτιστη κατάσταση που οδηγεί στην πρόληψη και ίαση ασθενειών και στην αυξημένη αίσθηση ευεξίας. Με την άσκηση στο Qi Gong ένα άτομο μπορεί να προάγει την υγεία του και να προλάβει ασθένειες, ακόμα και να καθυστερήσει τη γήρανση. Το Qi Gong, με την ρύθμιση της αναπνοής, τη χαλάρωση, την ηρεμία του νου και τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος – παράγει οφέλη που είναι βέβαιο ότι βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ενός ατόμου. Σε προχωρημένα επίπεδα, το Qi Gong μπορεί ακόμη και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναδείξουν και να αναπτύξουν διάφορες ειδικές ικανότητες, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο που μας ενδιαφέρει.

Το Qi Gong έχει να κάνει τελικά με την ενεργοποίηση και το άνοιγμα των καναλιών ενέργειας (μεσημβρινούς) ενός ατόμου για τον καθαρισμό και την αύξηση της ενέργειας και με το να μάθει κανείς να ελέγχει και να κατευθύνει την ενέργεια, τόσο τη δική του, όσο και του περιβάλλοντος. Τέλος, πέρα από τη βελτίωση της υγείας μπορεί να οδηγήσει και σε συνειδητοποιήσεις αυτοπραγμάτωσης και πνευματικής εκλέπτυνσης.

 

P1050176a

 Teaching in Norway

Περιγραφή των επιπέδων της Σπουδής στο Quansheng Qi Gong

Το Πρόγραμμα Σπουδής στο Τσι Κουνγκ της Ολοκληρωμένης Ύπαρξης χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα:

Επίπεδο πρώτο

Το πρώτο επίπεδο αποτελεί το θεμέλιο στο σύστημα και είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος να συλλέξουμε ενέργεια προκειμένου να φορτίσουμε το σώμα, να μάθουμε να χαλαρώνουμε, να καθαρίσουμε την εσωτερική ενέργεια στους μεσημβρινούς και τα τσάκρας μέχρι και το τσάκρα της καρδιάς, να ισορροπήσουμε τις Γιν-Γιάνγκ ενέργειες και να μάθουμε όλη τη θεωρία που σχετίζεται με αυτά.

Η συνολική μας υγεία και ζωτικότητα θα αυξηθεί. Θα εξισορροπηθεί το Γιν-Γιανγκ για κάθε εσωτερικό όργανο και τη βελτίωση θα τη βιώνουμε μέρα με τη μέρα.

Στο πρώτο επίπεδο θα μάθουμε πιο αναλυτικά:

 1. Επικέντρωση στο Νταν Τιέν (δευτερεύον τσάκρα του ομφαλού) και ενεργοποίησή του (διάφορες μέθοδοι)
 2. Σωστή στάση και ευθυγράμμιση του σώματος ανάμεσα στις ενέργειες του ουρανού και της γης.
 3. Θεωρία για το ενεργειακό σώμα
 4. Θεωρία γιν-γιανγκ και πέντε στοιχείων
 5. Θεωρία για τους τρεις θησαυρούς (San Bao) και πως βοηθάει το τσι κουνγκ στη διατήρησή τους
 6. Θεωρία και πρακτικές ενεργοποίησης για τα παρακάτω τσάκρα: Τσάκρα της βάσης, τσάκρα του σεξ, τσάκρα του ομφαλού, τσάκρα της σπλήνας, τσάκρα του ηλιακού πλέγματος και τσάκρα της καρδιάς. Τι να προσέχουμε.
 7. “Σκανάρισμα” του ενεργειακού σώματος του άλλου και πως να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθός του.
 8. “Σκανάρισμα” του σώματος της υγείας.
 9. Κίνηση της ενέργειας στο σώμα και προς το σώμα, τόσο με εξωτερικές κινήσεις των άκρων και του σώματος, όσο και με την πρόθεση (Yi).
 10. Θεωρία για το διπλό αιθερικό, για το συναισθηματικό (αστρικό) σώμα καθώς και για το κατώτερο νοητικό.

Οι δυναμικές κινήσεις του πρώτου επιπέδου χρησιμοποιούνται για να κινήσουμε την ενέργεια που συλλέγουμε από έξω προς τα μέσα στο σώμα, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε σχηματικά ότι «τρεφόμαστε με ζωτικότητα» από την ενέργεια του περιβάλλοντος.

2

Διδάσκοντας στη Νορβηγία

Επίπεδο δεύτερο

Το δεύτερο επίπεδο εμπεριέχει την πολύ σημαντική πρακτική της Μικροκοσμικής Τροχιάς, που είναι να κινήσουμε την ενέργεια στο κυβερνητικό κανάλι που διατρέχει τη σπονδυλική στήλη και εν συνεχεία στο λειτουργικό κανάλι, που βρίσκεται μπροστά. Ο μικρός ουράνιος κύκλος, όπως αλλιώς ονομάζεται, καλλιεργεί και εκλεπτύνει την ενέργειά μας, μας κάνει δηλαδή λεπτοδονούμενους, πράγμα πολύ σημαντικό για όλους, αλλά ιδιαίτερα για όσους είναι ή θέλουν να γίνουν εναλλακτικοί θεραπευτές, μασέρ κ.α. Όλη η θεωρία και η πρακτική των δύο πρώτων επιπέδων είναι ωφέλιμη για όσους εργάζονται στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην ευεξία. Εδώ θα διδαχτούν ασκήσεις για να εξασκήσουμε την ικανότητά μας να προβάλουμε, να δονήσουμε και να εκπέμψουμε το Τσι. Η προβολή και εκπομπή του Τσι είναι η βάση για την τόνωση των βελονιστικών σημείων, των μεσημβρινών και των εσωτερικών οργάνων του σώματος.

Σ’ αυτό το επίπεδο θα διδαχθείς πρότυπα Τσι Κουνγκ που συνδυάζουν τον οραματισμό και την πρόθεση, και η λειτουργία τους είναι να καθαρίσουν τις πύλες κατά μήκος των μεσημβρινών της «μικροκοσμικής» τροχιάς, έτσι ώστε το Τσι (η ενέργεια) να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και του μπροστινού μέρους του σώματος. Η κυκλοφορία του Τσι σ’ αυτόν τον κύκλο αφενός καθαρίζει την ενέργεια και αφετέρου συντηρεί το Τζινγκ (η πιο θεμελιώδης μορφή ενέργειας στο σώμα μας) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζωτικότητα, η υγεία και η μακροζωία. Αυτό δημιουργεί μια δεξαμενή περίσσειας ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα και μια βαλβίδα ασφαλείας για τη ρύθμιση της παραπάνω ενέργειας, η οποία μπορεί να εισέλθει στους μεσημβρινούς μέσα από την πρακτική στο Τσι Κουνγκ.

Πιο συγκεκριμένα θα διδαχθείς:

 1. Θεωρία και πρακτική για τη μικροκοσμική τροχιά και που χρησιμεύει
 2. Θεωρία για το τσάκρα του Μινγκ Μεν (Πύλη της ζωτικότητας), το τσάκρα του λαιμού, των φρυδιών, του μετώπου (Σόμα τσάκρα), της κορώνας και το τσάκρα της ψυχής (δημιουργία πνευματικού εμβρύου) και πρακτικές ενεργοποίησής τους
 3. Τεχνικές χειρισμού της ενέργειας και απορρόφησης του πόνου
 4. Πως χρησιμοποιούμε την ενέργεια του πρώτου και δεύτερου τσάκρα για την ενεργοποίηση του εγκεφάλου και των “ψυχικών ικανοτήτων”.
 5. Τεχνικές αξιοποίησης της αναπαραγωγικής ενέργειας για την ενεργοποίηση των ανώτερων τσάκρα και την άνοδο της κουνταλίνι (αλχημιστικός κύκλος της ενέργειας). Τι πρέπει να προσέχουμε.
 6. Διαλογισμό σύνδεσης του τσάκρα του μετώπου με το τσάκρα της κορώνας

Η κυκλοφορία της ενέργειας μέσω του κυβερνητικού καναλιού, το οποίο ενώνει το κάτω Ταν Τιέν (κέντρο) και το Τρίτο Μάτι, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της διόρασης και μας προετοιμάζει για να ανοίξουμε στο τρίτο επίπεδο σωστά και με ασφάλεια το Τρίτο Μάτι.

L1050956a

Επίπεδο τρίτο

Το τρίτο επίπεδο, που είναι προχωρημένο Τσι Κουνγκ (για τη μακροζωία), μας μαθαίνει να κινούμε την ενέργεια σε μεγαλύτερη τροχιά προκειμένου να φτάσουμε σε υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας, αυτοπραγμάτωσης και πνευματικής εκλέπτυνσης. Εδώ μαθαίνουμε πρότυπα ασκήσεων Τσι Κουνγκ που συνδυάζουν τον εξειδικευμένο οραματισμό με την πρόθεση του Νου για να ανοίξει το τσάκρα της κορώνας (Bai Hui) και να καθαρίσει και να κυκλοφορήσει το Qi μέσω της «μακροκοσμικής τροχιάς», συνδέοντας τα οχτώ δευτερεύοντα κανάλια ενέργειας.

Αυτό είναι το απαραίτητο θεμέλιο για την απόκτηση της προχωρημένης εσωτερικής αλχημείας, για όσους θέλουν να γίνουν θεραπευτές Τσι Κουνγκ ή να προχωρήσουν οι ίδιοι και να εμβαθύνουν στην ατομική τους θεραπευτική πρακτική και να ανοίξουν πλήρως το Τρίτο Μάτι. Η κυκλοφορία του Τσι (Qi) στη «μακροκοσμική τροχιά» ανοίγει το «κανάλι της ζώνης», το οποίο μας κάνει τόσο ενεργητικούς, ώστε να χρειαζόμαστε λίγο ύπνο, θωρακίζει πάρα πολύ την υγεία, και αυξάνει τη μακροζωία.

Elementary level 7

Επίπεδο τέταρτο

Το πνευματικό Τσι Κουνγκ εμβαθύνει και ρυθμίζει με πολύ ευαισθησία τα επίπεδα του ενεργειακού μας δυναμικού, ξυπνά και διευρύνει τη διόραση/Τρίτο Μάτι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε την ενέργεια οπτικά. Ανοίγει το κέντρο της «κορώνας» (Bai Hui) και μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε «πλέοντας» σε μια θάλασσα ενέργειας. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι πολύ σημαντική και αποτελεί ήδη ένα υψηλό επίπεδο αυτοπραγμάτωσης και πνευματικής εκλέπτυνσης.

 

Πως γίνεται η εκμάθηση:

Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα για μιάμιση ώρα (κάθε Τετάρτη). Δείτε το πρόγραμμά μας στο www.shaolinkungfu/contact αναφορικά με το γκρουπ. Όσοι διαμένουν εκτός Ηρακλείου μπορούν να συνδέονται μαζί μας μέσω skype. Το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο διδάσκονται σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Το Τσι Κουνγκ αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες για να το εξασκήσει κανείς, γι’ αυτό και απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίσης μπορεί να τροποποιηθεί λίγο ώστε να μπορούν να το εξασκήσουν και άτομα με ειδικές ικανότητες (ΑΜΕΑ).

KALLIRROON

 ———————————————————————————

———————————————————————————-

 

Feel the energy

 

mit 

 

Quansheng Qi Gong

全生

 

Qigong der vollkommenen Existenz

20317251_1783191675042623_1792987496_oa

 

Haben Sie je darüber nachgedacht, daß wir Zugang zu dem ganzen Energiepotential um uns herum haben können? Kann man sich mit dieser Energie aufladen? Kann man sie speichern?

Halten Sie es für möglich, daß wenn wir uns zu dieser Energie öffnen und uns davon aufladen, ein gesunderes Leben führen  und sogar unsere Lebensspanne erweitern?

In unseren Seminare werden Sie sich selber die Antwort erfahren.

Qi Kung der vollkommenen Existenz ist ein vierstufiges vollkommenes System, das zu erhöhter Energie (Qi) führt, die Energiezentren (Chakras) und die Meridianen reinigt und aktiviert und somit die Gesundheit verbessert, unser Lichtkörper ernährt und uns schließlich zu spirituellen Wegen führt. Der größte Teil dieses Qigong kommt aus dem taoistischen Tempel “Tor des Drachen“. Man muss nicht alle Levels lernen und praktizieren. Jeder Level hat seine eigenen Ziele und es hängt von dem Praktizierenden ab, wie weit er gehen möchte. Die verschiedenen Stufen werden weiter im Text analysiert.

P1050169g

Emmanuel Tamiolakis praktiziert seit sehr vielen Jahren Qigong. Er wurde von wichtigen Lehrern wie Meister Lee Jedong, Meister Zhou Ting-Jue, Meister Lee Kitae, Meister Tang Tung Wing, Meister Lee Duk Kang und anderen unterrichtet. Er ist Mag. der Soziologie (Uni Wien), Kung Fu und Tai Chi Lehrer (staatsgeprüft aus dem griechischen Ausbildungsministerium) und Shiatsu Therapeut. Es interessiert ihm nicht nur der Gesundheitsaspekt von Qigong, aber auch der spiritueller. Seine Qigong Seminare sind davon geprägt. Emmanuel ist tätig auf Kreta, aber er hat Qigong und Meditation auch in Athen, in Norwegen, in Österreich u.a. unterrichtet.

Emmanuel spricht Deutsch, Englisch und Griechisch. 

  

 

20353769_1783234248371699_1351228910_oa

KURZE BESCHREIBUNG DER STUFEN


Quansheng Qi Gong ist in vier Stufen eingeteilt:

L1050969a

 

STUFE I: Grundstufe

Level 1 ist das Fundament und es ist der schnellste Weg um Energie zu sammeln. entspannen, heilen und den Körper neu aufladen; die Ying-Yang-Energie auszurichten und ausbalancieren. Hier wird die innere Energie gereinigt und gestärkt sowie auch die Wege, auf denen diese Energie reist, und somit wird die Vitalität und der allgemeine Gesundheitszustand erhöht. Jedes innere Organ wird energiemässig ausgeglichen und die Haut, die Gelenke, die Sehnen, die Bänder und die Muskeln werden gestärkt und regeneriert.

In Level 1 lernen Sie sowohl statische als auch dynamische Formen, um Energie aus der Umwelt (Himmel und Erde) zu absorbieren und in Ihren Machtzentren (Tan Tiens) zu speichern, um Ihr internes Qi (Energie )-potential in Ihrem Körper zu nähren, zu tonisieren und zu steigern. Die dynamischen Bewegungen der Stufe I werden dazu verwendet, um die von außen gesammelte Energie im Inneren des Körpers zu bringen, so daß Sie sich buchstäblich so fühlen, als ob Sie von der Energie Ihrer Umgebung Vitalität erlangen.

Sie werden lernen:

 • Grundlegende Theorie für Qigong und wie es die Langlebigkeit, die Gesundheit und die Verlangsamung des Alterns fördert
 • Wie man die buddhistische (natürliche) und die taoistische (verkehrte) Atmung nützt dem gemäß, was der Praktizierende mit seiner Energie erreichen möchte (Qi bewegen oder Qi Speichern)
 • Wie man sich mit der Umwelt verbindet und Qi absorbiert
 • Wie man das Qi im Dan Tien (Energiezentrum) speichert
 • Meditation der Reinigung der Aura und Revitalisierung des ätherischen Körpers
 • Wie man eine schützende Hülle im ätherischen Körper erzeugt, wenn sie benötigt wird.
 • Meditation für die Energetisierung des Gehirns
 • Theorie und Übungen zur Reinigung und Aktivierung des 1, 2, 3 und 4. Chakra (aber auch des Chakras der Spleen).
 • Übungen zur Entlastung, die nach jeder Qigong Ausübung notwendig sind


P1050193

 

STUFE 2: Mittelstufe

Stufe 2 ist schon ein sehr tiefes Qi Gong. Sie werden lernen, wie Sie Energie in den „kleinen Kreislauf“ im Körper bewegen können, sowie verschiedene Techniken, wie man  Qi sendet oder absorbiert. Es ist sehr vorteilhaft für Heilungs- und Gesundheitspraktikanten.

In dieser Ebene, unterrichten wir Qi Gong Formen, die die Visualisierung und die Absicht kombinieren, um die Tore entlang des mikrokosmischen Kreislaufs im Körper zu öffnen, so dass Qi ungehindert durch die Kanäle entlang der Wirbelsäule und der Vorderseite des Körpers fließt. Die Zirkulation von Qi durch diese Bahn und seine Speicherung bewahrt das Jing (die Essenz, die grundsätzlichste Form des Qi), das die Vitalität, Gesundheit und Langlebigkeit des Praktikers erhöht. Es schafft ein Reservoir für überschüssige Energie und stellt somit ein Sicherheitsventil zur Regulierung der riesigen Menge von Energie bereit, die in die Kanäle durch die Qi Gong Praxis durchkommt.

Die Zirkulation von Qi durch den „mikrokosmischen Kreislauf“ und die Aktivierung des Herz-Chakra ist die Grundlage für die Entwicklung der Heilkunst durch Qi-Projektion und Qi-Vibration. Die Studierenden lernen Übungen für die Bildung ihrer Fähigkeit der  Qi Projektion, Qi Vibration, und Qi Extraktion. Qi Projektion ist die Grundlage für das Tonisieren von Akupunkturpunkte, Meridiane und inneren Organe. Das Qi Zirkulieren durch das Du Mai (Lenkergefäß) und Ren Mai (Konzeptionsgefäß), die den unteren Tan-Tien (Energiezentrum) mit dem oberen Tan Tien (drittes Auge) verbindet, ist für die innere Vision notwendig und bereitet jemandem richtig und sicher vor, das dritte Auge zu öffnen.

Sobald der Student sein Qi gereinigt hat und sein Jing (Essenz) zur vollen Kapazität durch die Praxis des mikrokosmischen Kreislaufes gesteigert hat, ist er/sie in einer guten Lage die Ausweitung der Qi Zirkulation durch den Rest der acht außerordentlichen Meridianen in der makrokosmischen Umlaufbahn zu beginnen (Level 3).

Im Level 2 werden Sie lernen:

 • Wie man Du Mai (Lenkergefäß) und Ren Mai (Konzeptionsgefäß) reinigt
 • Wie man die angesammelte Energie in den mikrokosmischen Kreislauf (Ren Mai & Du Mai) zirkuliert
 • Wie man das Herz Chakra aktiviert
 • Wie man die Visualisierung von bestimmten Farben von Energie verwenden kann um seinen Körper zu stärken oder heilen.
 • Sie werden auch 7 Übungen zur Manipulation der Energie lernen
 • Meditation für Gehirnaktivierung
 • Theorie über Herz-, Ajna-, Soma- und Kronenchakra.

Die Teilnehmenden testen anschließend ihre Energieaufladung, indem sie versuchen, ein ferngesteuertes kleines Auto (Spielzeug) nur mit ihren Geisteskraft zu bewegen und eine kleine Kerze auch mit ihren Geisteskraft auszulöschen.

Wenn es Zeit übrig bleibt werden wir in Paare versuchen, Energie zueinander zu emittieren.

   

Elementary level 7

STUFE 3: Fortgeschrittene Stufe:

Langlebigkeitsqigong (Kranich QiGong) 

In dem Lanlebigkeits-Qigong werden Sie lernen, Energie in dem „großen Kreislauf“ im Körper zu bewegen, um eine optimale Ebene des Bewusstseins, Selbstverwirklichung und spiritueller Weiterentwicklung zu erreichen. Hier unterrichten wir Qi Gong Formen kombiniert mit spezifischer Visualisierung und der Absicht, die Krone (7. Chakra, bai hui) zu öffnen und das Qi durch den makrokosmischen Kreislauf zu reinigen und zu zirkulieren und somit die acht außerordentlichen Meridiane verknüpfen. Dies ist die grundlegende Basis für die Einleitung in der fortgeschrittenen internen Alchemie, um einer Medical Qi Gong Heilpraktiker/in zu werden, sich weiterzuentwickeln und dabei das dritte Auge zu öffnen. Die Qi Zirkulation durch die makrokosmische Umlaufbahn aktiviert auch das Gürtel Kanal. Das macht jemanden sehr energetisch, so daß man dann tatsächlich wenig Schlaf braucht. Es macht auch die Gesundheit extrem robust und erhöht die Langlebigkeit.

 
2

 

STUFE 4: Spirituelles Qi Gong

Spirituelles Qi Gong, Ton Lin Gong, vertieft und stimmt die Energiemeisterschaft fein ab, erwacht und erweitert die innere Vision bzw. das dritte Auge (6. Chakra), das Ihnen hilft, die Energie visuell zu sehen. Es öffnet das Kronenzentrum (7. Chakra, Bai Hui) und hilft jemandem zu erkennen, daß wir auf einem „Energiemeer“ schweben.  Diese Erkennung bzw. Erfahrung ist sehr wichtig und ist schon auf einem hohen Niveau auf dem Weg zur spirituellen Verfeinerung und Selbstverwirklichung.

 

Comments are closed.