Kung Fu

Attentiveness is the path to true life;
Indifference is the path to death.
The attentive do not die;
The indifferent are as if they are dead already.

 

Η προσοχή είναι η πορεία προς την αληθινή ζωή.
Η αδιαφορία είναι η πορεία προς το θάνατο.
Ο προσεκτικός δεν πεθαίνει.
Οι αδιάφοροι είναι σαν να είναι ήδη νεκροί.

Dhammapada

Damo

Wushu-Kung Fu

Northern Praying Mantis Fist

 

Tang Lang Chang Quan

 

 

Summer seminar 2009 09

ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΣΣΑΣ

Τα περισσότερα στυλ Tang Lang Quan (Στυλ του Αλόγου της Παναγίας) που βρίσκονται σήμερα στη Ν.  Κορέα προέρχονται από τον Master Lin Pin Zhang (林 品 障), μαθητή τόσο του Master Ji Chung Ting (紀春亭) όσο και του Master Sun Yuan Chang (孫元昌), ο οποίος μετανάστευσε στην Κορέα τη δεκαετία του 1940. Αυτή η γενεαλογία ταξινομείται συνήθως ως Mei Hua Tang Lang Quan (Plum Flower Praying Mantis Boxing / 梅花 螳螂拳), και είναι ίσως η πιο δημοφιλής γενεαλογία mantis στην Κορέα. Το άλλο σημαντικό παρακλάδι του στυλ της Μάντισσας ξεκινά με τον Master Jiang Kyung Fung, στενό φίλο του Master Lin Ping Zhang, ο οποίος μετανάστευσε επίσης στην Κορέα τη δεκαετία του 1940. Ο Master Jian ήταν μαθητής του Master Hao Heng Lu (郝恆祿) στην επαρχία Shan Dong και η γενεαλογία του ταξινομείται ως Tai Ji Mei Hua Tang Lang Quan (Ανώτατο Plum Flower Praying Mantis Boxing / 太極 梅花 螳螂拳). Ο Grandmaster Lee Je-Dong χρησιμοποιούσε το όνομα Chol Sa Chang Kung Fu (Κουνγκ Φου της Κόκκινης Παλάμης)  στη Νότια Κορέα. Είναι ένα Mei Hua Tang Lang (Plum Flower Praying Mantis) σύστημα με ισχυρή επιρροή από τη νοοτροπία και τις τεχνικές του παραδοσιακού Chang Quan της επαρχίας Shandong (παραδοσιακό Long Fist) με την προσθήκη μερικών φορμών ή Taolu. Λόγω αυτού του συνδυασμού είναι μια πολύ αποτελεσματική, αλλά και όμορφη πολεμική τέχνη.

Όταν συγκρίνουμε τον κορεάτικο κλάδο του στυλ της Μάντισσας με τους αδελφούς κλάδους του στυλ στην Ταϊβάν ή την ηπειρωτική Κίνα, μπορούμε να δούμε ότι οι Κορεάτες έχουν μια σκληρότερη, πιο άκαμπτη ποιότητα κίνησης των τεχνικών. Ωστόσο, αν συγκρίνουμε το κορεάτικο Tang Lang Quan με το πιο γνωστό σύστημα Μάντις στη δύση, το Qi Xing Tang Lang Quan του Χονγκ Κονγκ, το τελευταίο φαίνεται ότι εξακολουθεί να κινείται σε πιο ευθείες γραμμές. Το Qi Xing Tang Lang Quan του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιεί μεσαίας και μικρής εμβέλειας κινήσεις, δημιουργώντας πολύ γρήγορα άμεσες επιθέσεις. Το Tang Lang Quan που ασκείται στην Ν. Κορέα εξακολουθεί να διατηρεί τις τεχνικές mei hua χρησιμοποιώντας όμως μεγαλύτερους κύκλους κινήσεων των χεριών. Οι κινήσεις του, συγκριτικά μιλώντας, απευθύνονται σε μάχη μεσαίας και μακριάς απόστασης λόγω και των επιρροών από το Long Fist. Χρησιμοποιεί περισσότερο τη μέση, ενώ η νοοτροπία και ο τρόπος μάχης είναι πιο κυκλικά ως προς την προσέγγιση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά στο παρακλάδι αυτό είναι η ευκινησία και η ταχύτητα στην κίνηση, καθώς και η έκταση λόγω των Long Fist χαρακτηριστικών του. Οι ασκούμενοι κινούνται γρήγορα, αλλά και με χάρη, πηδούν ψηλά και μακριά, συνδυάζουν την κίνηση με την ακινησία, την απαλότητα με την σκληρότητα, εναλλάσσουν τις γρήγορες με τις αργές κινήσεις, οι οποίες είναι καθαρές και ρυθμικές. Η παραγωγή της ισχύος είναι μεγάλη και η προέλευσή της ξεκάθαρη. Τα άκρα είναι χαλαρά κατά τη διάρκεια της κίνησης και σφίγγουν μόνο στην πλήρη έκταση. Ως βόρειο στυλ Kung Fu χρησιμοποιεί έκταση στα χτυπήματα, χαμηλές στάσεις και δυναμικές μεθόδους λακτισμάτων. Αναπτύσσει την αντοχή, την ευελιξία, το συντονισμό, την ισορροπία, τη δύναμη και την ευκινησία.

autumn_seminar_2009_10_tantui_2aΣτην ύλη συμπεριλαμβάνεται και το Tan Tui (Springy Legs). Το στυλ αυτό διδάσκεται στους αρχάριους προκειμένου να διδαχτούν τα βασικά της κινησιολογίας του Kung Fu. Διδάσκουμε το Ταν Τουί των δώδεκα δρόμων. Η εξάσκηση και των δύο πλευρών του σώματος βοηθά στην ισόποση ανάπτυξη, άρα και στον καλύτερο συντονισμό καθώς και στην αποφυγή τραυματισμών. Η πλήρης έκταση των χεριών βοηθά στη σωστή τοποθέτηση της μέσης. Ταυτόχρονα οι ώμοι, οι οποίοι στον αρχάριο τείνουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω, λόγω της πλήρους έκτασης παραμένουν χαμηλά στη σωστή τους θέση, που είναι και η θέση της μη έντασης. Είναι απόλυτα κατάλληλο για τα παιδιά και βοηθά στην σωστή ανάπτυξη του σώματος.

 

school_march2010_06Most of Tang Lang Quan presently found in S. Korea comes from shifu Lin Pin Zhang (林品障), student of both shifu Ji Chung Ting (紀春亭) and Sun Yuan Chang (孫元昌), who immigrated to Korea in the 1940s. This lineage is usually classified as Mei Hua Tang Lang Quan (Plum Flower Praying Mantis Boxing /梅花螳螂拳), and is probably the most popular mantis lineage in Korea. The other significant Korean branch starts with shifu Jiang Kyung Fung, close friend of shifu Lin Ping Zhang, who also immigrated to Korea in the 1940s. Shifu Jian was a student of shifu Hao Heng Lu (郝恆祿) in Shan Dong province and his lineage is usually classified as Tai Ji Mei Hua Tang Lang Quan (Supreme Plum Flower Praying Mantis Boxing / 太極梅花螳螂拳). Grandmaster Lee Je-Dong used the name Chol Sa Chang Kung Fu in S. Korea. It is a Mei Hua Tang Lang (Plum Flower Praying Mantis) system with a strong influence of Shandong Chang Quan (traditional Long Fist) mentality techniques and some added compos or taolu (forms). Because of this combination it is a very effective, but also a beautiful martial art.

When we compare the Korean mantis branch with its Mei Hua Tang Lang Quan sister branches in Taiwan or Continental China we can see that the Koreans have a harder / rigid quality when boxing the mantis techniques. However, if we compare the Korean Tang Lang Quan to the most well known mantis system in the west, the Hong Kong Qi Xing Tang Lang Quan, the latter still seems to be a more direct and straight-line art. Hong Kong Qi Xing Tang Lang Quan uses medium to small range movements, using small circles in the hand forms, creating very quick direct attacks. The Korean Tang Lang Quan still retains the mei hua techniques using larger circles in the hand forms; and the movements comparatively speaking are medium to large due to its Long Fist influence. Korean Tang Lang Quan also uses more of the waist in its movements; the idea and form are more circular in its approach to combat.

Main characteristics of the Korean branch of Tang Lang Quan are agility and speed in movement but also expansiveness and gracefulness in posture due to its Long Fist influence. The practitioners move fast, jump high and far, combine softness with hardness, fast and slow moves, motion and stillness. The movements are clearly rhythmical. The generation of energy is powerful and the origin and outlet of the energy are clear. The limbs are relaxed during movement and only tighten, when fully extended. As a Northern Kung Fu style emphasizes extension in striking, with deep stances and dynamic kicking methods. It develops endurance, flexibility, coordination, balance, strength and agility. The power is developed through the rigorous training of extended postures, in which ligaments are bend in a way that tendons and muscles are tighten. This generates energy in the limbs which can be led and stored in the “center”. (See the curriculum at the end of the page).

In the curriculum of our northern style is implied Tan Tui (Springy legs). We teach the 12 roads Tan Tui which consists of 12 series. In our style we teach these basics to all beginners. The important knack in practicing the Tan Tui skills is to make the movements simple and coherent by training with both hands or both sides of the body. The practice is a mirror image of both sides of the body unlike some arts which use only one side. So, in the long run, they equally develop the coordination on both sides of the body.  With their exaggerated arm extension, they are a perfect indicator of the placement of the student’s waist. Shoulders, which normally fly upward in the beginning student, are so stretched they naturally drop and relax.

 

 ————————————————————————-

 

Sanda-Qingda

 

_DSC5216a

Το SANDA (ΣΑΝΤΑ) και το QINGDA (ΤΣΙΝΤΑ) είναι αθλήματα που έχουν σχεδιαστεί για μάχη με κανόνες στο Lei Tai (Ρινγκ). Αυτό τα διαφοροποιεί από την μάχη στο Kung Fu, η οποία είναι ρεαλιστική και χωρίς κανόνες. Το Sanda είναι πλήρους επαφής, το light Sanda ενώ το Qingda είναι μάχη ελαφράς επαφής (10% της ισχύος). Το Qingda και το Light Sanda είναι κατάλληλα για την πλειοψηφία των αθλητών που προπονούνται σε μη επαγγελματική βάση και, ως εκ τούτου, δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν τις τυχόν επιπτώσεις της μάχης πλήρους επαφής (Sanda). Και τα δύο αθλήματα συνδυάζουν παραδοσιακούς κινέζικους σε συνδυασμό με μοντέρνους τρόπους μάχης. Εμπεριέχουν τόσο γροθιές και κλωτσιές, όπως το kick boxing, όσο και τεχνικές πάλης με ρίψεις. Και στα δύο οι αθλητές φορούν γάντια, κάσκα και θώρακες για την καλύτερη προστασία τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, εκτός από την τεχνική κατάρτιση, στη βελτίωση της δύναμης, της αντοχής και στις στάσεις του σώματος. Αναπτύσσουν τα αντανακλαστικά, το συντονισμό, τη συγκέντρωση και την προσοχή, καθώς και τις ικανότητες μάχης.

 

mat-181SANDA and QINGDA are sports that are designed for figjhting on the Lei Tai (ring) with rules. That diferentiates them from Kung Fu fighting, which is a realistic, non rules fighting. Sanda is a full contact, while Light Sanda is a light contact (30% of power) fighting. Light Sanda is proper for the majority of athletes who train on a none professional basis and therefore cannot risk the effects of full contact matches (Sanda).  Both of them are a mixing of traditional chinese fighting techniques in combination with modern fighting techniques. Blows on sensitive parts of the bodz are not allowed. Special attention is paid in addition to the technical training on the improvement of strength, the stamina and posture. Reflexes, coordination, attention, fighting skil are trained.

All techniques of Light Sanda must be performed controlled and metered. Therefore it is very safe for children 8-14 years.

 

 

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————–

Παραθέτουμε παρακάτω την ύλη του Στυλ της Μάντισσας

Curriculum of

Long Fist Praying Mantis Kung Fu

 Basics:

Bu Quan Shou (4 small basic forms)
Tan Shou (2 small basic forms)

12 roads Tan Tui

Partner exercises:

mat211A

4 Dui Lian

Forms (Taolu):

So Chu Quan / Xiao Suo Quan / small reducing fist
Kerro Quan / Kai Lu Quan / open road fist

Beng Bu Quan / Crushing step (Mei Hua Tang Lang – Plum Flower Praying Mantis)
Mei Hua Quan / Mei Hua Quan / plum blossom flower fist (Qi Xing Tang Lang – 7 Star Praying Mantis)
Mei Hua Ro / Mei Hua Lu / plum blossom flower road (Tai Ji Mei Hua Tang Lang – Plum Flower Praying Mantis)
Keum Gang Quan / Kum Gang Quan / Diamond fist (Tang Lang – 7 Star Praying Mantis)
So Ho Yun Quan / Hu Yan Quan / little tiger – swallow fist (Qi Xing Tang Lang – 7 Star Praying Mantis)

External Forms
A Ga Quan / Yue Jia Quan / Yue family fist (Shandong Chang Quan – Shandong Long Fist)
O Hu Quan / Wu Hu Quan / five tigers fist (Shandong Chang Quan – Shandong Long Fist)
He Hu Quan / Hei Hu Quan / black tiger fist (Shandong Chang Quan – Shandong Long Fist)

Weapons:

Bian gan (Iron Whip)
Ancient Chinese Iron Whip

Duanbang

The whip (Chinese: 鞭; pinyin: biān) is one of the eighteen arms of Chinese Wushu. It appeared very early, and became quite popular in the Spring and Autumn Period and the Warring States Period. Bian is a metal weapon that has heavy multiple joints with a sharp tip and shape like a short stick. It is also called iron whip or steel whip. The materials for bian are different in different dynasties. Like bronze or iron materials. The length of the bian is 0.90 cm to 1 m. The weight varies between 4 to 7 kg. The bian is shaped like bamboo joints. That’s why it is also called zhu-jie-bian (bamboo section whip). Usually people use a single one, but some use two bian. The joints on the bian help increase the damage of hitting and stop the enemy’s weapons.

Chang Gun / Long Staff

school_march2010_07
1. Long Fist Praying Mantis Staff Form
2. Northern Praying Mantis Staff Form
3. Grandmaster Tang’s Staff Form
4. 16 movements Staff Form

Jian / Straight Sword
Praying Mantis Straight Sword

Dao / Broadsword

Wu He Dao / Five Harmonies Dao

 34458367_10216646070811994_6988321564831776768_n

 

Τσι Κουνγκ/Qi gong

(Wei Gong – external Qi Gong (for internal see the page: Qigong))

 

Summer seminar 2009 07    L1050500a

Tie Sa Chang / iron palm Chi Kung

Chul Sa Chang/ Red Hand Chi Kung

Ha Pa Chang / Bamboo Bindel Chi Kung

Zhan Zhuang / Standing Chi Kung

Tie Bi Gong / iron arm chi kung
Yi Jin Ching and various standing Chi Kung exercises

 

Διαλογισμός/Meditation

Ο Διαλογισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής όποιου επιθυμεί να αναπτύξει τον εαυτό του. Οι διαλογισμοί που κάνουμε είναι διαφορετικών ειδών, τόσο Chan Meditation όσο και κατευθυντικοί διαλογισμοί με οραματισμό και συγκεκριμένη στόχευση.

 

nskf-md

—————————————————–

————————————————————————————————–

History of our Kung Fu style

Kung Fu Introduction

The History of Northern Shaolin Kung Fu dates back to the year 495 A.D., when the Shaolin Buddhist Monastery was built in Honan province in Northern China honour the buddhist monk Badra, who brought Buddhism to China. In the sixth century A.D. a buddhist monk named Arya Bodhidharma arrived in China from India. Bodhidharma was the 28th patriarach of Dhyana Buddhism in India. Upon establishing teachings of his lineage in China, he became known as the 1st patriarch of Dhyana Buddhism in China. Bodhidharma’s teacher was Arya Prajnatara, the 27th patriarch in India. Dhyana is the sanskrit word for Zen (Japanese) or Ch’an (Chinese) or Sun (Korean). In order to improve the physical and spiritual condition of the monks, Bodhidharma taught them sets of movements designed to liberate energy (chi). Based on these sets the monks developed a martial art system known as Ch’uan Fa (Fist Method). Ch’uan Fa combined Buddhist meditative practices with self defense techniques. Through the centuries Ch’uan Fa was developed further on and when it came to the west they named it Kung Fu.

Tang Lang Quan History

The founder of Tang Lang Men (Praying Mantis Gate), Wang Lang, is estimated to have been born in 1622. During the Manchu invasion in 1644, Wang Lang’s family was killed. Lucky to escape, Wang Lang sought shelter in the Shaolin temple. As believed, it was not here that Wang Lang was first introduced to Kung Fu. He had studied with his father Wang Man-Tang, who had held a high military rank. Once Wang Lang was in the Shaolin temple, he continued his studies of Kungfu with the monk Shan Ta Shuh. Barely escaping when the Manchu attacked and destroyed the Shaolin temple, Wang Lang fled to his native province of Shandong, seeking refuge in the Taoist temple of San Shen Kong, at mount Lao (Lao Shan).

It is known that during the Ming dynasty, Mr. Shi Chi-Kuang (1528 – 1587 AC) – a general who faught against the Japanese, wrote the book Chi Chiao Hsin Shuh (year 1560 AC). It was only later when Wang Lang compiled movements of the 17 best systems of the time, as they were mentioned in the Chi Chiao Hsin Shuh book, that Wang Lang incorporated a technique which he himself had developed by observing a Praying Mantis insect fighting a cicada. Despite the smaller size of the mantis, it was able to subdue the much bigger cicada, amazed with its unique fighting ability, Wang decided to bring home some mantis for observation. After a period of study, he adapted the many movements of the mantis and combined it with his knowledge in martial arts into creating a unique style he called Tang Lang Quan or Praying Mantis Boxing. He included later the footwork of the ape to infused agility and mobility to this new found fighting style.

The northern group of Praying Mantis is divided mainly into three styles: Qi Xing (7 Star), Meihua (Plum Flower), Liuhe (Six Harmonies). The oldest variety (lao jia zi) is Qi Xing Tang Lang Quan. This style has become the basis for other varieties. Although they all share a common root, each of them has its own original characteristics.

The closest to Qi Xing Tang Lang Quan is Meihua Tang Lang Quan. It is considered to have been founded by Jiang Hualong or his teacher master Liang Xuexiang (1810 -?). The best pupils of Liang Xuexiang were: Sun Yuanchang, Xiu Kuijia, Zhu Yongxiu, Jingchuan Guo, Liang Zhongchuan, Tsue San Chou (founder of Taiji Meihua Quan Tang Lang), Jiang Hualong, Huo Lin Jue.

Meihua Tang Lang and Qi Xing Tang Lang styles are generally similar, they differ as to the quantity and content of practiced forms and the way the power is used. Basic forms of Plum Flower Mantis are: beng bu, lan jie (luan jie), and fen shen ba zhou. Up to the time of master Liang Xuexiang the only forms that were practised were lan jie, shen fen ba zhou and what was called “the secret moves”. The latter was a number of combined techniques of various types that never came to be a form. “The secret moves” were being practised as separate techniques.

Tang Lang Quan History in South Korea

Most of Tang Lang Quan presently found in Korea comes from shifu Lin Pin Zhang (林品障), student of both shifu Ji Chung Ting (紀春亭) and Sun Yuan Chang (孫元昌), who immigrated to Korea in the 1940s. This lineage is classified as Mei Hua Tang Lang Quan (Plum Flower Praying Mantis Boxing /梅花螳螂拳), although the mentality of the style is closer to the mentality of Qi Xing Tang Lang Quan (7 Star Praying Mantis), due to the direct and straight lined way of the techniques. The other significant Korean branch starts with shifu Jiang Kyung Fung, close friend of shifu Lin Ping Zhang, who also immigrated to Korea in the 1940s. Shifu Jiang was a student of shifu Hao Heng Lu (郝恆祿) in Shandong province and his lineage is usually classified as Tai Ji Mei Hua Tang Lang Quan (Supreme Plum Flower Praying Mantis Boxing / 太極梅花螳螂拳).

Tang Lang Quan was introduced in Korea 100 years ago in the beginning of the 20th century by the “Iron forearm” Long Fist Praying Mantis Master Wang Song Ting, who stayed there for 4 years before he moved to Taiwan. But due to the Japanese occupation of Korea and the prohibition of training of non-japanese martial arts, Koreans had to wait 50 years more until they were able to learn and train Chinese martial arts. In fact, the communist revolution in China in 1949 had as a result many Kung Fu masters immigrating to the neighbouring countries such as Taiwan, Korea and even Japan. Due to them, Shandong martial arts spread to these countries 50 years ago. “This is a significant period of time, making Korean Praying Mantis as at least as old as the mainstream Tang Lang Quan in Taiwan. That offers us an opportunity to analyze this branch comparing it to other branches in Continental China, Taiwan and Hong Kong, adding a valuable element to understanding Tang Lang Quan history and evolution. Therefore, Korean Tang Lang Quan can be classified as a locally flavored Tang Lang Quan of the Mei Hua variety” (Fernando Blanco-Dopazo, The Mantis Cave).

Bagua Zhang influence

Other important Masters apparently of the two mentioned above, who moved to Korea at that time were No Sue-Chon of Bagua in Inchon and Lee De Jiang (or Lee Duk-Kang) in Seoul. Master No Sue-Chon was a very good friend of Lin Pin Zhang, therefore they used to exchange knowledge and send students to each other to learn and exchange forms. That is why we can find some basic Bagua Zhang forms (basic eight Palms) in the Korean branch of Tang Lang Quan.

Shandong Long Fist influence

Grandmaster Lee De Jiang

Lee De Jiang had studied Shandong Long Fist (Chang Quan Men Pai) in his hometown Yantai in Shandong, before becoming a student of Lin Pin Zhang in Seoul. Master Lee De Jiang (李德江) (이덕강) (sometimes Romanized Lee Duk-Gang) was born in 1931 in the city of Yantai (煙台), Shandong province, China. At the age of 11, he began training in Chang Quan Men Pai under Master Lee Yong De (李永得), who had been a bodyguard for the famous Chinese general Zuo Baogui (左寶貴) during the first Sino-Japanese War (1894-1895). Near the end of the Chinese Civil War in 1949, Master Lee De Jiang relocated to Korea and eventually settled in Seoul. There he became student of Lin Pin Zhang studying Tang Lang Quan. In 1960, he began teaching Chinese immigrants at the Chinese embassy there, and in 1963 he opened his own school and began teaching non-Chinese as well. He still teaches in Seoul as the head of the Overseas Chinese Wushu Association of Korea. He has been teaching a combination of Shandong Long Fist forms and Tang Lang Quan. All of his students that have become instructors have been also teaching the same curriculum.

Master Lee Duk-Kang

Grandmaster Lee Duk-Kang

As a conclusion we can assume that “to a greater or lesser extent every mantis branch has had influencves from other Chinese boxing styles or other Tang Lang Quan branches. We can be sure that any Tang Lang Quan found today is different than the Tang Lang Quan trained in the 19. Century, even the Tang Lang Quan trained at the beginning of the 20. century. If we understand the Chinese boxing styles as an evolving set of principles, the Korean Tang Lang Quan branch is a legitimate sister branch of those currently present in People’s Republic of China, Taiwan or Hong Kong. By looking at the Korean Tang Lang Quan we can see that this branch has its own characteristics. In some movements, but even more in the hard training methods, we can see the Korean flavor, with force meeting force, very linear for the most part. When we compare the Korean mantis branch with its Mei Hua Tang Lang Quan sister branches in Taiwan or Continental China we can see that the Koreans have a harder / rigid quality when boxing the mantis techniques. The Mantis Cave).

Grandmaster Gang Young-Il

Master Gang Young-Il had the privilege to be taught from three of the legendary Masters of Kung Fu in Korea, namely Master Lee Duk-Kang, Master Lin Poom-Zhang and Master Yo Pom-Sam. Unfortunately we haven’t many information about Yo Pom-Sam, allthought he was the one that taught Chi Kung to Master Gang Young-Il. Yo Pom-Sam’s teacher was Master Go, who teached Six Harmonies Shaolin Kung Fu.

 

The style in Europe

Grandmaster Lee Je-Dong

Master Lee Je Dong

Grandmaster Lee Je Dong

Grandmaster Lee Je-Dong was born in Seoul, in 1954. At the age of 14 he began to study Changkweon under Master Gang Young Il. He was very young (30 years old), when he earned the title of Master. He was an Iron Hand Master able to brake ten bricks by the power of his fist. In the year 1986 he started a Kung Fu school in Vienna (Glasergasse 19, 1090, Vienna-Austria) under the name “Northern Style Shaolin – Red Palm martial arts school”. Four years later he handed over the school to his first student Instructor Gerhard Rosen, returned to Seoul and founded the “Shaolin Kung Fu Hong Sa Su Federation” there. Master Lee died unfortunately in a car accident in 1996 at the age of 42. The school in Vienna continued under the instructions of the older students.

Today it is running under the instructions of Alexander HammerschmiedShifu Alexander Hammerschmied of Vienna school of the branch with Shifu Manos Tamiolakis

 

Emmanuel Tamiolakis

IMG_0074 Manos Tamiolakis was one of the first students of Grandmaster Lee Je Dong. He started training Kung Fu in 1986 in Vienna, first with Master Lee Je Dong and then with Instructor Gerhard Rosen. In 1994 he returned to Greece, where he continued his training on his own, seeking to bring to light and combine the martial with the spiritual elements of this art. He is familiar to eastern philosophical ways, especially to Buddhism (Zen) and Taoism. In 2007 he traveled to S. Korea, where he had the opportunity to be accepted and train with Grandmaster Lee De-Jiang. He also trained with PomSaNim (Grandmaster) Lee Won-Il during his staying in Golgulsa Temple.

He has studied Qi Gong with Master Bai Xiufeng, with Master Lee Jedong, with Lama Dondrup Dorje  and with Master Zhou Ting-Jue. He has studied Tai Chi Chuan Yang with Jean Wulverick. Additionally he is a Shiatsu practitioner, having his Diploma from NHS (Natural Health Science Institute).

He is the founder of the Cultural and Sports Association “KALLIRROON” in Heraklion Crete, Greece, in which chinese traditional martial arts and alternative therapies are practised and taught.

Manos is also a Sociologist (MA, University of Vienna) with additional pedagogical studies and 18 years experience in planning of educational programs and in counseling.

———————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————-

The Lineage in Praying Mantis Kung Fu

Lineage

 

 

 

Comments are closed.