Celebrations for Carnival and for the Chinese New Year in KALLIRROON kwoon

kallirroon Post in Εκδηλώσεις-Events, Σχολή-School
0

On February 19th we combined the Chinese New Year celebrations in our kwoon with the greek carnival celebrations. We played some games, we talked about the myth of how the chinese zodiac years got their names, we drew paintings and played pinata. The result was beautiful energy and joy on the faces of our students and all over the place.

Στις 19 Φεβρουαρίου συνδέσαμε τους καθιερωμένους εορτασμούς για την κινέζικη πρωτοχρονιά στη σχολή μας με τους εορτασμούς του ελληνικού εθίμου του καρναβαλιού. Παίξαμε παιχνίδια, μιλήσαμε για το σχετικό μύθο για την ονομασία των ετών στον κινέζικο ζωδιακό κύκλο, ζωγραφίσαμε και παίξαμε πινιάτα. Το αποτέλεσμα ήταν όμορφη ενέργεια και χαρά στα πρόσωπα των μικρών μας μαθητών αλλά και σε όλο το χώρο.

IMG_0495A IMG_0501A IMG_0506A IMG_0512A IMG_0523A IMG_0530A IMG_0532A IMG_0541A IMG_0551A IMG_0566A IMG_0586A IMG_0592A IMG_0597A IMG_0600A

 

Οι “Μικροί Γερανοί” μαθαίνουν πως να πετούν / The “Little Cranes” learn how to fly

kallirroon Post in Διάφορα-Uncategorized
0

Φέτος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε το τμήμα μας των “Μικρών Γερανών” για τις ηλικίες 4-6 ετών, όπου το Κουνγκ Φου θα μαθαίνεται μέσα από το παιχνίδι και τη χαρά. Στις φωτογραφίες παρακάτω τα … φίδια και οι …δράκοι! (Μεταξύ μας, …εμείς χαιρόμαστε περισσότερο απ’ τα παιδιά, μην τους το πείτε όμως!)

We are happy to announce this year our new class of the “Little Cranes”, in which they will learn Kung Fu through playing and joy! On the photos the …snakes and the…dragons!

Tian-Jue Qi Gong Seminar of Summer 2014 / Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Σεμινάριο του Καλοκαιριού για το Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας

kallirroon Post in Σεμινάρια-Seminars
0

Although Qi Gong could be beneficial to everyone, not everyone is aware of that fact. But I am glad that through these few years that I am teaching the Tian-Jue Qi Gong system in Europe, the practitioners of it not only are becoming more and more, but they are progressing too. So now we have 2nd level practitioners too, these that have already gathered Qi in the Dan Tian (abdomen area) and feel it as heat or vibration. These sensations mean that someone has a surplus of energy and now he is ready to cultivate it starting by cleaning the Du Mai (along the back) and the Ren Mai (in front) and circling then the energy in these two channels. In the 2nd level the practitioner opens the Middle Dan Tian (Heart energy center), which is very important for healing, and learns exercises for Qi manipulation.
It is already a deep level of Qi Gong and I am happy that I was able to teach it this summer in our annual international seminar in Agios Pavlos in South Crete. I want to thank all the students of Tian-Jue Qi Gong for they strengthen my intention to continue. And we all have to thank Master Zhou Ting Jue for preserving this treasure to us.

Αν και το Τσι Κουνγκ μπορεί να είναι ωφέλιμο για όλους, αυτό δεν είναι αντιληπτό από όλους. Όμως χαίρομαι γιατί μέσα σ’ αυτά τα λίγα χρόνια που διδάσκω το Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας στην Ευρώπη, οι ασκούμενοι γίνονται όχι μόνο περισσότεροι, αλλά και πιο προχωρημένοι ενεργειακά. Έτσι τώρα έχουμε και ασκούμενους 2ου επιπέδου, αυτοί που έχουν ήδη συσσωρεύσει Qi (ενέργεια) στο Νταν Τιεν (υπογάστριο) και το αισθάνονται σαν θερμότητα ή κραδασμό. Τέτοιου είδους αισθήσεις σημαίνουν ότι κάποιος έχει περίσσεια ενέργειας κι ότι τώρα είναι έτοιμος να την καλλιεργήσει, αρχίζοντας με το να καθαρίσει τα δύο ενεργειακά κανάλια, το Ντου Μάι (διατρέχει την πλάτη) και το Ρεν Μάι (μπροστά) και κατόπιν περιφέροντας την ενέργεια σ’ αυτά. Σ’ αυτό το 2ο επίπεδο ο ασκούμενος ανοίγει το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς (Μεσαίο Νταν Τιέν), το οποίο είναι πολύ σημαντικό για θεραπείες, καθώς επίσης μαθαίνει και ασκήσεις χειραγώγησης της ενέργειας.
Είναι ήδη ένα βαθύ επίπεδο Τσι Κουνγκ και είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να το διδάξω αυτό το καλοκαίρι στο ετήσιο διεθνές σεμινάριό μας στον Άγιο Παύλο στη Ν. Κρήτη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές του Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας, γιατί εκείνοι δυναμώνουν την πρόθεσή μου να συνεχίσω. Και όλοι μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Master Zhou Ting Jue που διαφύλαξε αυτόν τον θησαυρό για μας

L1060003aL1050981a    L1060008aL1060010aL1050982a

Belt examinations 2014 / Εξετάσεις ζωνών 2014

kallirroon Post in Εκδηλώσεις-Events
0

The A.A. KUNG FU KALLIRROI held on Friday, June 27, 2014 the belt exam for its younger fighters. The belt exams are the culmination of the efforts of the young athletes for their development in the sport of Kung Fu. The exams were open to the public and parents, children and friends of the Association had the opportunity to watch both the dynamic and harmonious performance of the forms (TAOLU) and the fighting skills of the young athletes in Qingda (semicontact fighting). The exams finished with a little surprise from the young athletes by demonstrating their ability to break boards.
The young athletes who passed the exam are:
4th level (green belt):
1. Zografaki Maria, 2. Zografakis Fanis 3. Maris George, 4. Maris Manolis, 5. Xyrouchakis Manos, 6. Troullakis Anthony, 7. Tsoublekas Dimitris
3rd level (yellow belt): 1. Markakis John
1st level (red belt): 1. Bleta Julian, 2. Diamandis Angelos 3. Diamanti Eleni,  4. Marakis Panagiotis, 5. Paschalidi Katerina, 6. Sofoulakis Anthony, 7. Stavrakakis Manos, 8. Triantafillidis Aris

 

Ο Α.Σ. ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ πραγματοποίησε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 εξετάσεις επιπέδων για τους μικρούς μαχητές του. Οι εξετάσεις επιπέδων ή ζωνών αποτελούν το επιστέγασμα των προσπαθειών των μικρών αθλητών για την εξέλιξή τους στο άθλημα του Κουνγκ Φου. Οι εξετάσεις ήταν ανοιχτές για το κοινό και οι γονείς των παιδιών καθώς και οι φίλοι του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο την ενεργητική και αρμονική εκτέλεση φορμών (ταολού) όσο και τις μαχητικές ικανότητες των μικρών αθλητών μας στο Qingda (Μάχη ημιεπαφής). Οι εξετάσεις έκλεισαν με μια μικρή έκπληξη από τη μεριά των μικρών αθλητών, αφού επέδειξαν την ικανότητά τους στο σπάσιμο σανίδων.

Οι μαθητές (με αλφαβητική σειρά) που πέτυχαν στις εξετάσεις είναι οι:

4ο επίπεδο (πράσινη ζώνη):

1. Ζωγραφάκη Μαρία, 2. Ζωγραφάκης Φάνης, 3. Μαρής Γιώργος, 4. Μαρής Μανόλης, 5. Ξυρουχάκης Μάνος, 6. Τρουλλάκης Αντώνης, 7. Τσουμπλέκας Δημήτρης

3ο επίπεδο (κίτρινη ζώνη): 1. Μαρκάκης Γιάννης

1ο επίπεδο (κόκκινη ζώνη): 1. Bleta Julian, 2. Διαμαντής Άγγελος, 3. Διαμαντή Ελένη, 4. Μαράκης Παναγιώτης, 5. Πασχαλίδη Κατερίνα, 6. Σοφουλάκης Αντώνης, 7. Σταυρακάκης Μάνος, 8. Τριανταφυλλίδης Άρης

Eξετάσεις ζωνών Α.Σ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ Qingda (μάχη ημιεπαφής)Επίδειξη σπασίματος σανίδων

    

First meetings for “Tai Chi in the park” / Πρώτες συναντήσεις “Ται Τσι στο πάρκο”

kallirroon Post in Εκδηλώσεις-Events
0

Photos from our first two meetings of free Sunday lessons in Qigong and Tai Chi in the park Georgiadis in Iraklion Crete. An initiative of the Greek Martial Arts guide for many cities in Greece, in which Kallirroon kwoon responded with great pleasure. Maria Panteri and Manos Tamiolakis would like to thank all the participants, because it’s you that make the difference. We will be waiting for you every Sunday of June and July, same place same time. Don’t forget to bring your friends with you.

Φωτογραφίες από τις δυο πρώτες συναντήσεις των ελεύθερων μαθημάτων στο Τσι Κουνγκ και στο Ται Τσι στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο Κρήτης. Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου οδηγού πολεμικών Τεχνών για πολλές πόλεις της Κρήτης, στην οποία το ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά. Η Μαρία Παντερή και ο Μάνος Ταμιωλάκης ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, γιατί είστε εσείς που κάνετε τη διαφορά. Σας περιμένουμε -κι ακόμα περισσότερους- κάθε Κυριακή του Ιουνίου και του Ιουλίου στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα (εκτός από τις 29 Ιουνίου λόγω του φεστιβάλ “Εν Οίκω” που γίνεται στο πάρκο).

L1050950a  L1050973aL1050967a L1050969a L1050941caL1050956a

L1050931a  L1050972aL1050939aL1050941a

Tai Chi in the park 2014 / Πρόγραμμα “Τάι Τσι στο πάρκο” 2014

kallirroon Post in Εκδηλώσεις-Events,Tags: , , ,
0

We announce that KALLIRROON kwoon will participate this year in the initiative of the Greek Martial Arts Guide “Tai Chi in the Park”. So, Maria Panteri and Manos Tamiolakis will wait for all of you interested to learn Chi Kung (Qi Gong) and Tai Chi (Tai Chi Chuan) in the Georgiadis Park in Heraklion, Crete, every Sunday at 7:00 pm for the months of June and July. Let’s make our Sunday afternoons a little more interesting. Your participation is free of charge, and all you need is to come with a positive mind.

Ανακοινώνουμε ότι η Σχολή μας θα συμμετάσχει φέτος σ’αυτήν την ωραία πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Οδηγού Πολεμικών Τεχνών “Τάι Τσι στο Πάρκο”. Όσοι από σας λοιπόν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε το Τσι Κουνγκ (Qi Gong) και το Τάι Τσι (Tai Chi Chuan) θα σας περιμένουμε -η Μαρία Παντερή κι ο Μάνος Ταμιωλάκης- για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο κάθε Κυριακή στις 7:00 μ.μ.στο Πάρκο του Γεωργιάδη. Για να κἀνομε τα απογεύματα της Κυριακής λίγο πιο ενδιαφέροντα. Η συμμετοχή σας βέβαια θα είναι δωρεάν, το μόνο που χρειάζεστε είναι να φοράτε τη φωτεινή σας διάθεση και άνετα ανοιχτόχρωμα ρούχα.

taichi_parko_2014

Gold medal in the Greek Wushu-Kung Fu Championship in 2014 / Χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

kallirroon Post in Διάφορα-Uncategorized
0

KALLIRROON- Chinese Martial Arts kwoon participated in the Greek Wushu-Kung Fu Championship which took place in Athens on 5. and 6. of April. Manolis Maris won a goldmetal in Qingda in the category of 10-11 years old, Antonis Troullakis a fourth place and Giorgos Maris a fifth in the category of 12-13 years old.

Sifu Manos Tamiolakis congrats everyone of our athlets, who participated in the championship, because he thinks that the training time before the championship on the one hand as much as the proper participation on the other can only make us better, if we manage it to turn the the victories as much as the defeats to learning experiances.

 

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό στάδιο του Μίλωνα στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Απριλίου κατακτώντας 1 χρυσό μετάλλιο στο άθλημα QINGDA (ΤΣΙΝΤΑ), 1 τέταρτη και 1 πέμπτη θέση. Το χρυσό κατέκτησε ο αθλητής του Συλλόγου Μανόλης Μαρής στην κατηγορία 10-11 ετών, την τέταρτη θέση ο Αντώνης Τρουλλάκης και την πέμπτη ο Γιώργος Μαρής στην κατηγορία 12-13 ετών.

Ο δάσκαλος Μάνος Ταμιωλάκης και το ΔΣ του Συλλόγου μας συγχαίρουν ανεξαιρέτως όλους τους αθλητές του Συλλόγου που έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες Κουνγκ Φου ασχέτως κατάταξης, αφού θεωρούν ότι τόσο η προετοιμασία για τους αγώνες όσο και η αξιοπρεπής συμμετοχή σ’ αυτούς μόνο καλύτερους μπορούν να μας κάνουν, αν καταφέρνουμε να αξιοποιούμε τόσο τις νίκες όσο και τις ήττες σαν εμπειρίες μάθησης.

 

Καλοκαιρινό σεμινάριο Τσι Κουνγκ στην Κρήτη / Tian-Jue Qi Gong Summer Seminar in Crete with Manos Tamiolakis

kallirroon Post in Σεμινάρια-Seminars
0

Alexander, Kostas and Amalia enjoying the crystal clear waters of Palaiochora

Με χαρά ανακοινώνουμε το νέο μας καλοκαιρινό σεμινάριο στο Τσι Κουνγκ της Μακροζωίας (Πρώτο και δεύτερο επίπεδο) στον όμορφο Άγιο Παύλο Ρεθύμνου από την Τρίτη 08. έως την Κυριακή 13. Ιουλίου 2014.

Πιστεύεις οτι θα σου φαινόταν ενδιαφέρον να περάσεις σχεδόν μια εβδομάδα στο Άγιο Παύλο, μένοντας σε δωμάτια με εξαιρετική θέα το Λυβικό Πέλαγος, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα και ταυτόχρονα μαθαίνοντας την αρχαία ταοϊστική πρακτική πως να απορροφάς ενέργεια από το περιβάλλον, πως να την αποθηκεύεις στα ενεργειακά σου κέντρα με αποτέλεσμα να την αυξάνεις και βέβαια πως να την καλλιεργείς για να την εκλεπτύνεις; Η ενέργεια (Τσι), όπως θα διαπιστώσεις, δεν είναι κάτι θεωρητικό και άπιαστο, αλλά είναι κάτι το οποίο ο νοιώθεις στο σώμα σου, είναι κάτι που το αισθάνεσαι και είναι κάτι που το καλλιεργείς προς όφελος όλων. Όπως έχει πει ο Μάστερ Zhou Ting- Jue: “Εάν λες οτι είσαι δάσκαλος του Τσι Κουνγκ, αλλά δεν μπορείς να διοχετεύσεις (εκπέμψεις) την ενέργεια, τότε αυτό που λες είναι απλά ένα αστείο”.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Μάνος Ταμιωλάκης, που είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Μάστερ Zhou Ting- Jue στην Ευρώπη, θα σε οδηγήσει να αισθανθείς την ενέργεια στο σώμα σου και θα σου δείξει τον τρόπο πως να την καλλιεργήσεις.

Εάν όλα αυτά σου κινούν το ενδιαφέρον, τότε ρίξε μια ματιά στη σελίδα: www.shaolinkungfu.gr/seminars ή στείλε ένα e-mail στο: kallirroon@gmail.com ή απλά τηλεφώνησε στο: 0030 6944322432

Όσο για το σύνηθες ερώτημα που κάνουμε στον εαυτό μας, όταν πρόκειται για κάτι νέο, όπως… “είναι αυτό για μένα;”, “μπορώ εγώ να το κάνω;” κλπ., η απάντηση είναι: ΝΑΙ, είναι για όλους, όλοι μπορούν να το κάνουν, αρκεί να έχουν και την πρόθεση να το εξασκήσουν. Δεν χρειάζεται να έχεις καμία προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στο Τσι Κουνγκ, αφού θα ξεκινήσουμε από το βασικό επίπεδο.

Elementary level 5  Elementary level 7

We are happy to announce our second Tian – Jue (Longevity) Qi Gong summer seminar between Tuesday 08. to Sunday 13. July 2014 at the beautiful Agios Pavlos, Crete.

Could it be that you are interested on o week seminar staying in rooms with view to the southern see of Crete, enjoying sun and swimming and at the same time learning the ancient Taoist practice of how to absorb energy from your surroundings, how to store it in your energy centers and, therefore, increase it and last but not least how to cultivate it? Energy (Chi) is not something to just talk about it, it is something to experience in your body, it is something to sense and it is something to cultivate and use for the benefit of all. As Master Zhou Ting-Jue once said: “if you say that you are a Qi Gong teacher, but you can’t emit the energy, then it’s a joke”.

In that sense Manos Tamiolakis, who is his only representative in Europe, will guide you to feel the energy in your body and show you the way to cultivate it.

If you think that all this makes sense to you, then please have a look at our page www.shaolinkungfu.gr/seminars or send an e-mail to: kallirroon@gmail.com or just call: 0030 6944322432.

As for the usual question that we all make to ourselves when we enter into something new, which is: “Is it for me?”, “Am I able to do it?’ etc. the answer is: -Definitely YES. It is for everyone. Everybody can do it, you just need to have the intention to practice. So don’t worry, you don’t need to have any former knowledge or experience in Chi Kung (Qi Gong), because we will start from the basic level.

CELEBRATIONS IN KALLIRROON KWOON FOR THE NEW YEAR OF THE HORSE

kallirroon Post in Διάφορα-Uncategorized
0

As it is tradition in our kwoon we celebrated on Friday the 31st of January the Chinese New Year of the Horse.

Our young warriors heard about the myth of the names of the Chinese years by Grigoris. Then Maria and SiFu Manos explained about the symbolism of the “horse” in the Greek Mythology. Michalis and Grigoris, combining the celebration with their intention not to lose the training of the day, fought for two rounds. Yanis demonstrated a taolu with a 4 kg Bian Gan (iron whip), which after that became his second nature and no one could take it out of his hand. Dimitris was the one to get the lucky coin and the present, which was a sandalwood bracelet with the Heart Sutra on it.

Not all, but most of the students of our KALLIRROON kwoon were there and looking at them, I always feel grateful and at the same time amazed of the fact, that so many beautiful souls have met together there just because of practicing Kung fu and Qigong.

 

Όπως είναι παράδοση στη Σχολή μας γιορτάσαμε την Παρασκευή στις 31. Ιανουαρίου την είσοδο στο νέο κινέζικο έτος του Αλόγου παράλληλα με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας.

Οι μικροί μας μαχητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από το Γρηγόρη τον κινέζικο μύθο γύρω από την ονομασία των ετών. Κατόπιν η Μαρία και ο ΣιΦου Μάνος εξήγησαν το συμβολισμό του «αλόγου» στην ελληνική μυθολογία. Ο Μιχάλης και ο Γρηγόρης, θέλοντας να συνδυάσουν τον εορτασμό με την πρόθεσή τους να μη χάσουν την προπόνησή της ημέρας, έπαιξαν έναν αγώνα δύο γύρων. Ο Γιάννης έκανε επίδειξη ενός σπάνιου ταολού του Μπιαν Γκαν (σιδερένιου παραδοσιακού κοντού όπλου, 4 κιλ.), το οποίο μετά απ’ αυτό έγινε δεύτερη φύση του και κανένας δεν μπόρεσε να του το πάρει απ’ τα χέρια. Ο μικρός μας ο Δημήτρης βρήκε το τυχερό νόμισμα και πήρε το δώρο που ήταν ένα βραχιόλι από σανδαλόξυλο με το Σούτρα της Καρδιάς χαραγμένο πάνω του.

Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι μαθητές της Σχολής μας ήταν εκεί και κοιτώντας την ομαδική μας φωτογραφία, δεν μπορώ παρά να σταθώ με θαυμασμό κι ευγνωμοσύνη απέναντι στο γεγονός, ότι τόσες πολλές όμορφες ψυχές έρχονται σε επαφή στο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ με αφορμή την εξάσκηση στο Κουνγκ Φου και στο Τσι Κουνγκ.

Qi Gong (Energy Arts) and the criteria of a complete method (by Manos Tamiolakis)

kallirroon Post in Άρθρα-Articles
Comments Off on Qi Gong (Energy Arts) and the criteria of a complete method (by Manos Tamiolakis)

2012seminario_qigong_1

Qi Gong is an ancient Chinese system of self-cultivation aiming at the promotion of health and the aid of liveliness for the achievement of longevity. At the same time it cultivates consciousness and self-knowledge.

It is based on Traditional Chinese Medicine (as e.g. the acupuncture) and mainly on the classic Taoist philosophy too. The practitioner learns how to harmonize his own energies with the fundamental energies of the Sky (Yang) and Earth (Yin). Qi Gong substantially allows the practitioner to adapt his own energy to the infinite energy of the Universe.

Trying to give a more comprehensible explanation to the simple reader, we could say that, birth has been given to each one of us with a concrete quantity of fundamental energy (Jing: Quintessence), which is hereditary and determines the stamina, as well as the duration of our life. Through our daily work, our habits, our feelings and thoughts, our good or bad life, we consume or waste this fundamental energy. When it is completely exhausted, natural death comes.

The old Masters and practitioners of Chinese Medicine wondered therefore, if there could be some way to slow down the consumption of our fundamental energy (Jing), in order to live healthier on one hand and prolong the duration of life on the other. For some, this issue went far more beyond the question of health to the cultivation of spirit, since they realized that the balancing and the cultivation of Qi determine the spirit (Shen) of the person.Their research focused on one hand on the human body, trying through observation and sensing to understand and experience the pathways in which, energy (Qi) flows and how and when we exhaust it. On the other hand they focused on the external energy, the energy of the surroundings and, again through experiment, observation and sensing, they found out that Qi may be absorbed from the environment, may be stored, cultivated and developed, in order to use it primarily and not waste our Jing (the fundamental energy). The Qi Gong therefore was developed gradually, having a long history, since we have references to it for about 4000 years.

In this long process many practices of Qi Gong were created, which can be classified into 5 different Schools (approaches):

1. The Daoist School: It is the most ancient school of Qigong and is the basis of the theory and practice of all other approaches. Here the ultimate goal is “the achievement of immortality…”, as soon as physical health and longevity have being achieved as a foundation to the higher practices. Of all the Qi Gong Schools, the Daoist is the most comprehensive, because it gives equal emphasis to longevity and to spiritual awareness.

2. The Confucianist School: Confucius and Mencius (Meng Tze) considered the Qigong as an important system of self-cultivation, but they approached it as a way to balance one’s mind and emotions, in order to become a better member of society.
3. The Buddhist School: The primary goal of the Buddhist School was the cultivation of the spirit for gaining enlightenment mainly through meditation. By the coming of Da Mo (Bodhidharma) from India to the Shao Lin monastery their perspective changed, as he advocated that a strong and healthy body is the foundation of spiritual growth. In that way, meditation became associated with Qi Gong and with martial arts.

4. The Medical School: Although Chinese doctors since the old days prescribed to their patients Qi Gong exercises in addition to their medicine, Medical Qi Gong flourished, in fact, in the middle of the 20th century. Nowadays, knowing its health benefits both in prevention and in treatment, Medical Qigong tends to become the dominant School of Qi Gong. We could say that there are two types of Medical Qigong: health care through the practice of Qi Gong by the practitioner himself and the emitting of therapeutic energy from the healer to the patient (Fa Qi). The latter has lately attracted the attention of scientists and it has been done already plenty of research to measure the effects of such treatment.

5. The Martial Arts School: Since the development and cultivation of Qi ( energy) has as a result vitality and a healthy and strong body, Qi Gong exercises were practiced since the very ancient times by the warriors. With Da Mo, it became more clear that using the mind (or intention) we can gain control of Qi, which we can utilize to gain fighting skills. In many of the traditional Kung Fu styles inherent practices of Qi Gong, such as “The iron fist “, ” the iron shirt “, “the method of lightness” etc. There are three specific styles, called ‘internal’ which pay particular attention to the cultivation of Qi. These are the Tai Chi Chuan, the Bagua and the Hsing I. To these, I would add the Yi Chuan.

Considering the above, we can now perhaps understand that the practices of Qi Gong differ in their objective. So, for instance, if our purpose is to achieve a very strong fist, making us able to break five bricks, then we have to practice the Iron Fist Qi Gong, but that’s all we will succeed. But if our purpose is the cultivation of Qi for health and longevity, then we need to go back to a more comprehensive method of Qi Gong, probably from the Taoist or Medical School. We must therefore make first of all our purpose clear to ourselves, before we decide to start practicing any method of Qi Gong; and we must be aware not to make our efforts to the wrong direction. It happens many times to the seeker, who is not yet in the position to know and has not the criteria to choose the right method, to loose, because of that, valuable time and money.

We would like, therefore, to give to the reader some characteristics of a more integrated approach, making him able to recognize, if a method is complete or partial, reliable or not:
The simplest thing to do is first to examine the instructor. The Great Qi Gong Master and renowned healer Zhou Ting-Jue told to the writer of this article once the following simple thing: “If someone says, that he is a Qi Gong teacher, but he is not able to emit the energy (emit Qi), then it’s a joke”. The second thing to look at, is the method itself. You should definitely ask the teacher, what should I expect by practicing this particular Qi Gong? If the answer is not focused and specific but general and vague, then it is better to continue your quest for a correct method and a proper teacher.

An integrated method of cultivation of Qi should initially contain practices related to the activation of our own energy by activating the lower Dan Tian (the energy center of vitality below the navel). It should contain at least practices of cleaning of the important meridians and practices of absorption and storage of the energy from the environment, as well as energy cultivation practices through the circulation of Qi in the body. It should include techniques of activation of the Medium Dan Tien (energy center of the heart), since this is the center used for therapeutic energy transmission. At a higher level, it should include practices related to the circulation of energy in the whole body, and practices of activation of the Upper Dan Tien (the “Third Eye “). At a more spiritual level now, it should include practices related to the activation and opening of the energy center of the crown (Bai Hui), connecting the practitioner thereby in a constant basis with the Yang energies of the Sky. If someone gets to this level, then he gains access to more spiritual fields and to new paths of practice.

Throughout this interesting trip the sensations, that one feels in his body and the skills, that he develops, are specific and not vague and they relate each time to the level of the practitioner. We feel the Qi flow and the gradual opening of the energy centers in our bodies in very certain ways. Therefore we need an instructor or a guide, who precedes, who have already gone the path, so that he can give us guidance; that he can, for example, explain to us about the senses we may feel, such as numbness or tickle, warm or cold, undue sweating or headache, insomnia or cough, dizziness or itching, sense of heaviness or lightness, bursts of laughter or crying, involuntary movements and many other. Do these reactions show progress or are they a result of false practicing?

Hopefully, we can now realize that cultivating Energy is not that simple. It takes much focus and carefulness by the student and much experience by the instructor, firstly to avoid mistakes and secondly to help us being always aware of our position on the path.

(for any question call, 0030 6944322432, or
e-mail: kallirroon@gmail.com, www.shaolinkungfu.gr/qigong)