Πρώτες εμπειρίες από το εισαγωγικό σεμινάριο Σιάτσου
First experiences from the introductory seminar on Shiatsu

kallirroon Post in Σεμινάρια-Seminars, Σχολή-School, Φωτογραφίες-Photos,Tags: , ,
0

Όσοι συμμετείχαμε στο Εισαγωγικό Σεμινάριο Σιάτσου που διοργανώθηκε από το ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ στις 18-19.02.12 διαπιστώσαμε πόσο σοβαρή εναλλακτική θεραπευτική πρόταση είναι και πόσο βάθος γνώσεων για το ανθρώπινο σώμα και τις ενέργειές του προσδίδει. Η δασκάλα μας Ane Grimseth μας εντυπωσίασε με τον τρόπο που μέσα σε 12 ώρες μας οδήγησε όχι μόνο να κατανοήσουμε, αλλά και να εξασκήσουμε το Σιάτσου στους μεσημβρινούς της καρδιάς, της ουροδόχου κύστης και του στομάχου. Σε αναμονή του επόμενου σεμιναρίου στις 17-18 Μαρτίου θα συνεχίσουμε την εξάσκησή μας με συναντήσεις μεταξύ μας.

All of us who attained the Introducing Seminar about Shiatsu, which took place in KALLIRROON at 18-19 of February, have realized how serious this alternative therapy it is and how deep is the knowledge that it provides on human body and its energies. Our Tutor Ane Grimseth impressed us on how she lead us within 12 hours not only to understand, but also to practise Shiatsu on the hurt, stomach and bladder meridians. While waiting for the next seminar on 17-18 March we will continue our practice in our group meetings.

« Prev: :Next »

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.